• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Thuế giá trị gia tăng


 

Công văn 1418/TCT-CS năm 2015 về thuế suất thuế Giá trị gia tăng mặt hàng tro trấu do Tổng cục Thuế ban hành

Tải về Công văn 1418/TCT-CS
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1418/TCT-CS
V/v báo cáo rõ trường hợp vướng mắc.

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Cần Thơ.

Trả lời công văn số 25/CT-TTHT ngày 28/1/2015 của Cục Thuế thành phố Cần Thơ về thuế suất thuế GTGT đối với mặt hàng tro trấu, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Nội dung phản ánh tại công văn của Cục Thuế chưa đầy đủ. Để có căn cứ trả lời Cục Thuế, đề nghị Cục Thuế thành phố Cần Thơ báo cáo Tổng cục các nội dung sau:

1. Đối với các mặt hàng Cục Thuế hỏi trước ngày 1/1/2015 Công ty TNHH Wilmar Agro Việt Nam đang thực hiện kê khai thuế GTGT theo mức thuế suất như thế nào.

2. Trên địa bàn, các doanh nghiệp khác kinh doanh mặt hàng tương tự đang thực hiện như thế nào.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế thành phố Cần Thơ biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCT Cao Anh Tuấn (để b/c);
- Lưu: VT, CS
(2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Tân

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1418/TCT-CS   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế   Người ký: Nguyễn Hữu Tân
Ngày ban hành: 15/04/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1418/TCT-CS

147

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
272525