• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


Văn bản pháp luật về Luật Hải quan

Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Công văn 14187/TCHQ-GSQL năm 2014 về tập kết hàng hóa xuất khẩu tại địa điểm tập kết hàng hóa của Doanh nghiệp Ngọc Hòa do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 14187/TCHQ-GSQL
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14187/TCHQ-GSQL
V/v tập kết hàng hóa xuất khẩu tại địa điểm tập kết hàng hóa của Doanh nghiệp Ngọc Hòa

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2014

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Cao Bằng.

Trả lời công văn số 1641/HQCB-NV ngày 24/10/2014 của Cục Hải quan tỉnh Cao Bằng về việc địa điểm tập kết, kiểm tra hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ở biên giới thuộc khu kinh tế cửa khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Đồng ý với đề xuất của Cục Hải quan tỉnh Cao Bằng tiếp tục được tập kết hàng hóa để chờ xuất qua điểm thông quan Pác Ty và Kỷ Sộc tại Bãi tập kết của doanh nghiệp Ngọc Hòa tại xóm Pác Ty, xã Việt Chu, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng theo hướng dẫn tại công văn số 8853/TCHQ-GSQL ngày 14/7/2014 của Tổng cục Hải quan đến hết ngày 30/06/2015 để có thời gian hoàn thành việc xây dựng theo quy định và lập hồ sơ báo cáo Tổng cục ra Quyết định công nhận.

Giao Cục Hải quan tỉnh Cao Bằng chịu trách nhiệm tổ chức, bố trí lực lượng đảm bảo kiểm tra, giám sát hàng hóa ra vào địa điểm tập kết đúng quy định, ngăn chặn các hành vi lợi dụng, vi phạm pháp luật về Hải quan.

Tổng cục Hải quan trả lời để đơn vị biết, thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cty TNHH Xây dựng Ngọc Hòa (Đ/c: Thị trấn Thanh Nhật, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng);
- Lưu: VT, GSQL(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 14187/TCHQ-GSQL   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 26/11/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 14187/TCHQ-GSQL

136

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
258706