• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


Văn bản pháp luật về Luật Hải quan

 

Công văn 14188/TCHQ-GSQL năm 2014 vướng mắc làm thủ tục hải quan của Doanh nghiệp tư nhân Chế biến gỗ Đại Lâm do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 14188/TCHQ-GSQL
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14188/TCHQ-GSQL
V/v vướng mắc làm thủ tục hải quan của DNTN Chế biến gỗ Đại Lâm

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2014

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Kiên Giang.

Trả lời công văn số 1121/BC-NV ngày 16/9/2014 của Cục Hải quan tỉnh Kiên Giang về việc báo cáo tình hình làm thủ tục hải quan của DNTN Chế biến gỗ Đại Lâm, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về vướng mắc quá hạn thanh khoản hồ sơ tạm nhập tái xuất:

Trường hợp Cục Hải quan tỉnh Kiên Giang xác định doanh nghiệp vi phạm thời hạn theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 127 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính thì căn cứ điểm b khoản 2 Điều 6 Nghị định số 127/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013 của Chính phủ về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan để xử lý. Đồng thời, đề nghị Cục Hải quan tỉnh Kiên Giang căn cứ nội dung hướng dẫn tại gạch đầu dòng thứ 2 văn bản số 4288/TCHQ-GSQL ngày 29/7/2013 của Tổng cục Hải quan về việc thu thuế đối với hàng tạm nhập tái xuất chậm thanh khoản để thực hiện việc ấn định thuế và xử phạt hành vi vi phạm hành chính của DNTN chế biến gỗ Đại Lâm theo đúng quy định, đảm bảo trước thời điểm doanh nghiệp hoàn thành thủ tục giải thể.

2. Về việc quá hạn làm thủ tục nhập khẩu lô hàng gỗ:

Căn cứ công văn số 1121/BC-NV ngày 16/9/2014 của Cục Hải quan tỉnh Kiên Giang thì Sở Kế hoạch và Đầu tư Kiên Giang đã có Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của DNTN chế biến gỗ Đại Lâm và doanh nghiệp phải tiến hành các thủ tục giải thể theo đúng quy định của pháp luật. Tuy nhiên, Luật Doanh nghiệp năm 2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành không quy định tư cách pháp lý của doanh nghiệp tư nhân trong trường hợp đã bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh nhưng chưa hoàn thành thủ tục giải thể. Do vậy, đề nghị Cục Hải quan tỉnh Kiên Giang có văn bản trao đổi với Sở Kế hoạch và Đầu tư Kiên Giang về tư cách pháp lý của DNTN Chế biến gỗ Đại Lâm để có cơ sở xử lý trong trường hợp DNTN Chế biến gỗ Đại Lâm đến làm thủ tục hải quan đối với các lô hàng này.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Cục Hải quan tỉnh Kiên Giang biết, thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Điều 6. Vi phạm quy định về thời hạn làm thủ tục hải quan, nộp hồ sơ thuế
...

2. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:
...

b) Không nộp hồ sơ đúng thời hạn quy định để báo cáo, thanh khoản, quyết toán, xét hoàn thuế;

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 127. Thủ tục nộp, tiếp nhận và xử lý hồ sơ xét hoàn thuế, không thu thuế

...

2. Thời hạn nộp hồ sơ hoàn thuế, không thu thuế (áp dụng đối với cả các trường hợp có mức thuế suất thuế nhập khẩu, xuất khẩu là 0%):

a) Thời hạn:

a.1) Người nộp thuế tự quyết định thời hạn nộp hồ sơ hoàn thuế đối với các trường hợp đã nộp đủ các loại thuế;

a.2) Trường hợp chưa nộp đủ các loại thuế (áp dụng đối với cả các trường hợp có mức thuế suất thuế nhập khẩu, xuất khẩu là 0%):

Thời hạn nộp bộ hồ sơ hoàn thuế, không thu thuế chậm nhất sau 60 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai hàng hoá xuất khẩu cuối cùng đối với hàng hóa thuộc tờ khai nhập khẩu đề nghị hoàn thuế, không thu thuế đối với trường hợp hoàn thuế, không thu thuế nhập khẩu hoặc tờ khai nhập khẩu cuối cùng hàng hóa thuộc tờ khai xuất khẩu đề nghị hoàn thuế, không thu thuế đối với trường hợp hoàn thuế, không thu thuế xuất khẩu.

a.3) Thời hạn nộp hồ sơ hoàn thuế, không thu thuế đối với hàng hoá là nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng hoá xuất khẩu đã xuất khẩu ra nước ngoài nhưng chưa thực bán cho thương nhân nước ngoài, còn để ở kho của chính doanh nghiệp tại nước ngoài hoặc gửi kho ngoại quan ở nước ngoài hoặc cảng trung chuyển ở nước ngoài thuộc khoản 8 Điều 117 Thông tư này thực hiện theo thời hạn hướng dẫn tại điểm a.1 và điểm a.2 khoản này; Trường hợp tại thời điểm nộp hồ sơ đề nghị hoàn thuế, không thu thuế doanh nghiệp chưa có hợp đồng xuất khẩu thì phải có bản cam kết xuất trình hợp đồng xuất khẩu cho khách hàng nước ngoài trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày ký hợp đồng xuất khẩu;

a.4) Trường hợp tại thời điểm nộp hồ sơ đề nghị hoàn thuế, không thu thuế doanh nghiệp chưa có chứng từ thanh toán thì thời hạn nộp chứng từ thanh toán là 15 ngày làm việc kể từ ngày hết thời hạn thanh toán ghi trên hợp đồng hoặc phụ kiện hợp đồng; doanh nghiệp có bản cam kết xuất trình chứng từ thanh toán theo đúng qui định trên, trừ trường hợp hướng dẫn tại điểm d.2 khoản 8 Điều này.

a.5) Trường hợp quá thời hạn nêu tại điểm a.2 khoản này mà người nộp thuế chưa nộp hồ sơ không thu thuế thì bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 14188/TCHQ-GSQL   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 26/11/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 14188/TCHQ-GSQL

329

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
258707