• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật khám bệnh chữa bệnh


 

Công văn 1420/KCB-PHCN&GĐ năm 2014 phúc đáp Công văn 2090/SLĐTBXH-LĐVL do Cục Quản lý Khám, chữa bệnh ban hành

Tải về Công văn 1420/KCB-PHCN&GĐ
Bản Tiếng Việt

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ
KHÁM, CHỮA BỆNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1420/KCB-PHCN&GĐ
V/v phúc đáp công văn số 2090/SLĐTBXH-LĐVL

Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2014

 

Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Phúc

Phúc đáp công văn của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Phúc đề nghị Bộ Y tế hướng dẫn một số nội dung liên quan đến khám sức khỏe có yếu tố nước ngoài theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06/5/2013 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe (sau đây viết tắt là Thông tư số 14/2013/TT-BYT), Cục Quản lý Khám, chữa bệnh có ý kiến như sau:

1. Theo quy định tại Khoản 5 Điều 1 Thông tư số 14/2013/TT-BYT: “Đối với người có giấy KSK do cơ sở y tế có thẩm quyền của nước ngoài cấp thì giấy KSK được sử dụng trong trường hợp Việt Nam và quốc gia hoặc vùng lãnh thổ cấp giấy KSK có điều ước hoặc thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau và thời hạn sử dụng của giấy KSK đó không quá 6 tháng kể từ ngày được cấp. Giấy KSK phải được dịch sang tiếng Việt có chứng thực bản dịch”.

Tuy nhiên, cho đến nay, Việt Nam chưa ký Điều ước hoặc thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau về y tế với quốc gia hoặc vùng lãnh thổ nào.

2. Ngoài các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đủ điều kiện khám sức khỏe có yếu tố nước ngoài kèm theo công văn số 1171/KCB-PHCN&GĐ ngày 28 tháng 10 năm 2014 của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, đề nghị Quý Sở cập nhật thêm danh sách bổ sung các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đủ điều kiện khám sức khỏe có yếu tố nước ngoài gửi kèm theo công văn này.

Trên đây là ý kiến của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh để Quý Sở tham khảo./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Nguyễn Thị Xuyên (để b/cáo);
- Cục trưởng (để b/cáo);
- Cục Việc làm (để biết);
- Lưu: VT, PHCN&GĐ.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Cao Hưng Thái

 

DANH SÁCH

CẬP NHẬT, BỔ SUNG CÁC CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN KSK CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI THEO TT14/2013/TT-BYT TRÊN TOÀN QUỐC
(Kèm theo công văn số 1420/KCB-PHCN&GĐ ngày 17 tháng 12 năm 2014)

TT

TỈNH

SỐ CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN

TÊN CƠ SỞ

1

HÀ NỘI

Bổ sung thêm 12 cơ sở

Bệnh viện E

BVĐK Xanh Pôn

BVĐK Đức Giang

BVĐK Đống Đa

BVĐK Hòe Nhai

BVĐK Việt Pháp

BVĐK tư nhân Hồng Ngọc

BVĐK quốc tế Thu Cúc

BVĐK tư nhân Tràng An

BVĐK tư nhân Hà Nội

PKĐK Viêtlife

PKĐK Dr.Binh TeleClinic

2

QUẢNG NINH

Bổ sung thêm 02 cơ sở

BVĐK tỉnh Quảng Ninh

Bệnh viện Bãi Cháy

3

CAO BẰNG

Bổ sung thêm 01 cơ sở

BVĐK tỉnh Cao Bằng

4

HÀ NAM

Bổ sung thêm 01 cơ sở

BVĐK tỉnh Hà Nam

5

THỪA THIÊN HUẾ

Bổ sung thêm 01 cơ sở

BV Trung ương Huế

6

ĐÀ NẴNG

Bổ sung thêm 02 cơ sở

BV Đà Nẵng

BV Hoàn Mỹ

7

KHÁNH HÒA

Bổ sung thêm 01 cơ sở

BVĐK tỉnh Khánh Hòa

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
...

5. Đối với người có giấy KSK do cơ sở y tế có thẩm quyền của nước ngoài cấp thì giấy KSK được sử dụng trong trường hợp Việt Nam và quốc gia hoặc vùng lãnh thổ cấp giấy KSK có điều ước hoặc thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau và thời hạn sử dụng của giấy KSK đó không quá 6 tháng kể từ ngày được cấp. Giấy KSK phải được dịch sang tiếng Việt có chứng thực bản dịch.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Bản Tiếng Anh (English)
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1420/KCB-PHCN&GĐ   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Quản lý khám, chữa bệnh   Người ký: Cao Hưng Thái
Ngày ban hành: 17/12/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1420/KCB-PHCN&GĐ

246

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
262899