• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Vướng mắc C/O

 

Công văn 1421/GSQL-TH năm 2016 vướng mắc C/O do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Tải về Công văn 1421/GSQL-TH
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL V HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1421/GSQL-TH
V/v vướng mắc C/O

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2016

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Cao Bằng

Trả lời công văn số 1298/HQCB-NV đề ngày 12/10/2016 của Cục Hải quan tỉnh Cao Bằng nêu vướng mắc liên quan đến C/O số E16470ZC37986409 ngày 29/9/2016, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Đối với C/O dẫn trên, Tổng cục Hải quan sẽ tiến hành xác minh với cơ quan có thẩm quyền cấp C/O của Trung Quốc và thông báo khi nhận được phản hồi từ cơ quan này.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan thông báo để đơn vị biết.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TH (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1421/GSQL-TH   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan   Người ký: Âu Anh Tuấn
Ngày ban hành: 20/10/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1421/GSQL-TH

195

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
327409