• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Công văn 14217/TCHQ-TXNK năm 2014 về tờ khai hải quan hàng hóa xuất khẩu - nhập khẩu tại chỗ trong hồ sơ hoàn thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 14217/TCHQ-TXNK
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14217/TCHQ-TXNK
V/v tờ khai hải quan hàng hóa XK - NK tại chỗ trong hồ sơ hoàn thuế

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2014

 

Kính gửi:

Công ty TNHH ABB
(Km9, Quốc lộ 1A, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội)

 

Trả lời kiến nghị của Công ty TNHH ABB về việc nộp bản chính tờ khai hải quan hàng hóa xuất khẩu - nhập khẩu tại chỗ trong hồ sơ hoàn thuế nhập khẩu theo quy định tại điểm c khoản 7 Điều 117 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Để làm rõ vướng mắc và có cơ sở hướng dẫn thực hiện việc nộp 01 bản chính tờ khai hải quan hàng hóa xuất khẩu-nhập khẩu tại chỗ theo quy định tại Thông tư 128/2010/TT-BTC , Tổng cục Hải quan đã trao đổi ý kiến với các đơn vị liên quan và trình Bộ Tài chính ban hành công văn số 17192/BTC-TCHQ ngày 26/11/2014 hướng dẫn (kèm theo). Theo đó:

- Trường hợp Công ty thực hiện thủ tục hải quan thủ công, Công ty đã có bản chính tờ khai hải quan xuất khẩu-nhập khẩu tại chỗ để nộp trong hồ sơ hoàn thuế nhập khẩu quy định tại điểm c khoản 7 Điều 117 Thông tư số 128/2013/TT-BTC.

- Trường hợp Công ty thực hiện thủ tục hải quan điện tử, Công ty cần nêu rõ số tờ khai hải quan điện tử hàng xuất khẩu và tờ khai hải quan điện tử hàng nhập khẩu trong công văn yêu cầu hoàn thuế. Cơ quan hải quan căn cứ số tờ khai xuất khẩu, nhập khẩu Công ty đã kê khai để hoàn thuế nhập khẩu cho Công ty theo quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH ABB được biết và liên hệ với cơ quan hải quan nơi làm thủ tục để được xem xét giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK-CST(3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng

 

Điều 117. Hồ sơ hoàn thuế đối với hàng hoá nhập khẩu để sản xuất hàng hoá xuất khẩu ra nước ngoài hoặc xuất khẩu vào khu phi thuế quan thực tế đã sử dụng trong khu phi thuế quan hoặc đã xuất khẩu ra nước ngoài, đã nộp thuế nhập khẩu.

...

7. Trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu nguyên liệu, vật tư để sản xuất hàng hoá bán cho thương nhân nước ngoài nhưng giao hàng hoá cho doanh nghiệp khác tại Việt Nam theo chỉ định của thương nhân nước ngoài để làm nguyên liệu tiếp tục sản xuất, gia công hàng hoá xuất khẩu; hồ sơ gồm:

...

c) Tờ khai xuất khẩu - nhập khẩu tại chỗ đã làm thủ tục hải quan: nộp 01 bản chính;

Tờ khai xuất khẩu-nhập khẩu tại chỗ chỉ có giá trị để xét hoàn thuế, không thu thuế nếu doanh nghiệp nhập khẩu tại chỗ đăng ký tờ khai theo loại hình sản xuất xuất khẩu (SXXK) hoặc gia công (GC) để tiếp tục sản xuất, gia công xuất khẩu ra nước ngoài.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 117. Hồ sơ hoàn thuế đối với hàng hoá nhập khẩu để sản xuất hàng hoá xuất khẩu ra nước ngoài hoặc xuất khẩu vào khu phi thuế quan thực tế đã sử dụng trong khu phi thuế quan hoặc đã xuất khẩu ra nước ngoài, đã nộp thuế nhập khẩu.

...

7. Trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu nguyên liệu, vật tư để sản xuất hàng hoá bán cho thương nhân nước ngoài nhưng giao hàng hoá cho doanh nghiệp khác tại Việt Nam theo chỉ định của thương nhân nước ngoài để làm nguyên liệu tiếp tục sản xuất, gia công hàng hoá xuất khẩu; hồ sơ gồm:

...

c) Tờ khai xuất khẩu - nhập khẩu tại chỗ đã làm thủ tục hải quan: nộp 01 bản chính;

Tờ khai xuất khẩu-nhập khẩu tại chỗ chỉ có giá trị để xét hoàn thuế, không thu thuế nếu doanh nghiệp nhập khẩu tại chỗ đăng ký tờ khai theo loại hình sản xuất xuất khẩu (SXXK) hoặc gia công (GC) để tiếp tục sản xuất, gia công xuất khẩu ra nước ngoài.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 14217/TCHQ-TXNK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Nguyễn Ngọc Hưng
Ngày ban hành: 26/11/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 14217/TCHQ-TXNK

141

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
258714