• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật thể dục thể thao


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Công văn 1422/BVHTTDL-KHTC năm 2015 về nhập khẩu thiết bị phần mềm kỹ thuật do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Tải về Công văn 1422/BVHTTDL-KHTC
Bản Tiếng Việt

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1422/BVHTTDL-KHTC
V/v nhập khẩu thiết bị phần mềm kỹ thuật

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2015

 

Kính gửi: Công ty TNHH Thương mại FPT

Phúc đáp Công văn số 299/2015/FTG-XNK ngày 01 tháng 4 năm 2015 của Công ty TNHH Thương mại (Công ty) đề nghị giải đáp một số nội dung liên quan đến Thông tư 28/2014/TT-BVHTTDL , Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:

1. Nếu hàng hóa nhập khẩu là phần mềm tin học, phần mềm tích hợp hệ thống, phần mềm kỹ thuật không phải tác phẩm điện ảnh, không phải sản phẩm nghe nhìn có hình ảnh, âm thanh nội dung văn hóa, vui chơi giải trí, trò chơi điện tử (trong đó bao gồm mã HS 85234914) thì không thuộc đối tượng điều chỉnh của Thông tư số 28/2014/TT-BVHTTDL ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về quản hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế thuộc diện quản lý chuyên ngành văn hóa của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Những hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu nêu tại Danh mục hàng hóa phân loại theo mã số HS thuộc diện quản lý chuyên ngành văn hóa của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định tại Phụ lục 1 kèm theo Thông tư số 28/2014/TT-BVHTTDL nhưng không chứa, ghi nội dung văn hóa, vui chơi giải trí, trò chơi điện tử thì không thuộc diện điều chỉnh của Thông tư số 28/2014/TT-BVHTTDL (trong đó bao gồm mã HS 8523).

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo để Công ty được biết để thực hiện theo đúng quy định pháp luật hiện hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng;
- Tổng cục Hải quan;
- Lưu: VT, KHTC, HN.6.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH, TÀI CHÍNH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Hồng Liên

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1422/BVHTTDL-KHTC   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịch   Người ký: Nguyễn Thị Hồng Liên
Ngày ban hành: 14/04/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Bưu chính, viễn thông   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1422/BVHTTDL-KHTC

494

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
271649