• Lữu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Công văn về Bưu chính, viễn thông năm 2018

Công văn 1425/VPCP-KSTT năm 2018 về thực hiện Quyết định 45/2016/QĐ-TTg về tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1425/VPCP-KSTT
V/v thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Hà Nội, ngày 08 tháng 02 năm 2018

 

Kính gửi:

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Xét đề nghị của Bộ Thông tin và Truyền thông tại Công văn số 119/BTTTT-BC ngày 17 tháng 01 năm 2018 báo cáo kết quả 01 năm thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 19 tháng 10 năm 2016 về tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích; để thực hiện nghiêm Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg với tinh thần phục vụ tốt nhất người dân và doanh nghiệp, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình yêu cầu các đồng chí Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo thực hiện một số công việc sau:

1. Tiếp tục tuyên truyền mạnh mẽ, phổ biến sâu rộng dưới nhiều hình thức về tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích để tổ chức, cá nhân hiểu rõ và sử dụng dịch vụ.

2. Kết nối mạng thông tin phục vụ triển khai Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg thông qua Hệ thống kết nối, liên thông các hệ thống thông tin ở Trung ương và địa phương. Đẩy nhanh việc kết nối hệ thống thông tin phục vụ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích để mang lại hiệu quả cao hơn trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp.

3. Tổ chức tập huấn cho nhân viên bưu điện về tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính nhằm bảo đảm an ninh, an toàn, hiệu quả, thuận tiện và phục vụ tốt nhất theo nhu cầu của cá nhân, tổ chức.

4. Phối hp với Bộ Thông tin và Truyền thông nghiên cứu, đề xuất chính sách, biện pháp khai thác, sử dụng hiệu quả mạng bưu chính công cộng, chú trọng đến việc triển khai cung ứng dịch vụ hành chính công qua dịch vụ bưu chính công ích.

5. Trong quý I/2018 hoàn thành chuẩn hóa và cập nhật, công khai thủ tục hành chính thuộc phạm vi công bố, công khai trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính; chi tiết mức phí và lệ phí cho từng thủ tục hành chính được thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các bộ, cơ quan, tổ chức liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các phó TTgCP (để b/c);
- Tổng công ty Bưu điện Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Các Vụ: TH, PL, TCCV, CN, KGVX, QHĐP, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KSTT (03).
HLong

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng

 

 

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1425/VPCP-KSTT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Mai Tiến Dũng
Ngày ban hành: 08/02/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bưu chính, viễn thông, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1425/VPCP-KSTT

179

Thành viên
Đăng nhập bằng Google