• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


 

Công văn 1428/TCT-CS năm 2015 về việc ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

Tải về Công văn 1428/TCT-CS
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1428/TCT-CS
V/v: Chính sách thuế TNDN

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk

Trả lời công văn số 440/CV-CT ngày 17/3/2015 của Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk về việc ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Ngày 2/4/2015, Tổng cục Thuế có công văn số 1149/TCT-CS trả lời Cục Thuế tỉnh Phú Yên về việc chính sách thuế TNDN (bản photocopy đính kèm). Đề nghị Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk tham khảo công văn số 1149/TCT-CS nêu trên và căn cứ vào tình hình thực tế của Công ty CP vận chuyển khách công cộng Buôn Hồ để hướng dẫn Công ty thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về thuế.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
-
PTCTr Cao Anh Tuấn (để b/c);
- Lưu VT, CS (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Quý Trung

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1428/TCT-CS   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế   Người ký: Nguyễn Quý Trung
Ngày ban hành: 15/04/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Doanh nghiệp, hợp tác xã   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1428/TCT-CS

179

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
272531