• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật quản lý sử dụng vật liệu nổ


Văn bản pháp luật về Luật nghĩa vụ quân sự

 

Công văn 1429/TTg-NC năm 2015 bảo đảm an toàn sản xuất, vận chuyển, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp và hóa chất độc hại do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 1429/TTg-NC
Bản Tiếng Việt

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1429/TTg-NC
V/v bảo đảm an toàn sản xuất, vận chuyển, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp và hóa chất độc hại

Hà Nội, ngày 19 tháng 08 năm 2015

 

Kính gửi:

- Bộ Công Thương;
- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Công an;
- Bộ Quốc phòng.

Để tăng cường công tác bảo đảm an toàn trong quá trình sản xuất, vận chuyển, bảo quản và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, hóa chất độc hại, nguy hiểm; phòng ngừa sự cố, cháy, nổ do vật liệu nổ công nghiệp, hóa chất độc hại, nguy hiểm gây ra, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các Bộ: Giao thông vận tải, Công an, Quốc phòng, các cơ quan liên quan và các địa phương:

- Tiến hành kiểm tra, rà soát các điều kiện về an ninh, an toàn phòng, chống cháy, nổ tại các cơ sở sản xuất vật liệu nổ công nghiệp, kho, bãi chứa vật liệu nổ công nghiệp, hóa chất độc hại.

- Phát hiện, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm an toàn trong sản xuất, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp.

- Bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn trong quá trình sản xuất, vận chuyển, bảo quản và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, hóa chất độc hại, nguy hiểm.

2. Các Bộ, cơ quan, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình tiến hành kiểm tra, rà soát và gửi kết quả về Bộ Công Thương để tổng hợp, báo cáo lên Thủ tướng Chính phủ trong tháng 9 năm 2015./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- TTg, các PTTg (để b/c);
- Các Bộ: Y tế, KH&CN, TN&MT, Xây dựng, NN&PTNT;
- UBND tỉnh, TP trực thuộc TW;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg,các Vụ: TH, KTN, V.III;
- Lưu: VT, NC (3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1429/TTg-NC   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 19/08/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội, Công nghiệp   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1429/TTg-NC

589

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
287456