• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


 

Công văn 14348/TCHQ-TXNK năm 2014 về khiếu nại trị giá tính thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 14348/TCHQ-TXNK
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14348/TCHQ-TXNK
V/v khiếu nại trị giá tính thuế

Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2014

 

Kính gửi: Công ty TNHH sản xuất và lắp ráp ô tô du lịch Trường Hải-Kia.
(Đ/c: Thôn 4, xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 110/2014/THACO KIA-XNK ngày 13/10/2014 của Công ty TNHH sản xuất và lắp ráp ô tô du lịch Trường Hải - Kia về việc xác định trị giá tính thuế tại Quyết định số 1189/QĐ-HQHP ngày 08/9/2014 của Cục trưởng Cục Hải quan TP. Hải Phòng. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Đối với mặt hàng xe ô tô 05 chỗ ngồi, hiệu Kia Optima, dung tích 1.998cc, động cơ xăng, số tự động, xuất xứ Hàn Quốc, mới 100%, sản xuất năm 2013 nhập khẩu theo tờ khai số 320/NKD ngày 03/01/2014, Cục trưởng Cục Hải quan TP. Hải Phòng đã có Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu số 579/QĐ-GQKN ngày 09/5/2014, doanh nghiệp không đồng ý và tiếp tục khiếu nại lần 2 đến Tổng cục Hải quan, Tổng cục Hải quan đã căn cứ trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại quy định của Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13 ngày 11/11/2011 để ban hành Quyết định giải quyết khiếu nại số 2356/QĐ-TCHQ ngày 08/8/2014.

Căn cứ Điều 7 Luật khiếu nại số 02/2011/QH13 ngày 11 tháng 11 năm 2011 thì trường hợp khiếu nại của doanh nghiệp đã có quyết định giải quyết khiếu nại lần 2 nên không được thụ lý giải quyết. Trường hợp doanh nghiệp không đồng ý với kết quả giải Quyết khiếu nại lần hai của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan tại Quyết định số 2356/QĐ-TCHQ ngày 08/8/2014 thì có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của pháp luật về tố tụng hành chính.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH sản xuất và lắp ráp ô tô du lịch Trường Hải - Kia biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tài chính (để b/c);
- PTCT. Nguyễn Dương Thái (để b/c);
- Cục Hải quan TP. Hải Phòng (để biết);
- Lưu: VT, TXNK -TG (05).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hoàng Tuấn

 

Điều 7. Trình tự khiếu nại

1. Khi có căn cứ cho rằng quyết định hành chính, hành vi hành chính là trái pháp luật, xâm phạm trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của mình thì người khiếu nại khiếu nại lần đầu đến người đã ra quyết định hành chính hoặc cơ quan có người có hành vi hành chính hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính.

Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết lần đầu hoặc quá thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết thì có quyền khiếu nại lần hai đến Thủ trưởng cấp trên trực tiếp của người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính.

Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần hai hoặc hết thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết thì có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính.

2. Đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ (sau đây gọi chung là Bộ trưởng) thì người khiếu nại khiếu nại đến Bộ trưởng hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính.

Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại của Bộ trưởng hoặc quá thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết thì có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Toà án theo quy định của Luật tố tụng hành chính.

3. Đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh) thì người khiếu nại khiếu nại lần đầu đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính.

Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc hết thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết thì có quyền khiếu nại lần hai đến Bộ trưởng quản lý ngành, lĩnh vực hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính.

Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết lần hai của Bộ trưởng hoặc hết thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết thì có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 14348/TCHQ-TXNK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Nguyễn Hoàng Tuấn
Ngày ban hành: 01/12/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 14348/TCHQ-TXNK

145

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
259137