• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


Văn bản pháp luật về Luật Hải quan

 

Công văn 1440/GSQL-GQ3 năm 2016 về hợp đồng hợp tác kinh doanh của CHMT do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Tải về Công văn 1440/GSQL-GQ3
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL V HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1440/GSQL-GQ3
V/v hợp đồng hợp tác kinh doanh của CHMT

Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty Good Wishes Development Limited.
(Qua địa chỉ: Bà Nguyễn Thu Thủy, Số 10 Ngõ Bảo Khánh, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội)

Cục Giám sát quản lý về Hải quan nhận được văn bản ngày 10/10/2016 của Công ty Good Wishes Development Limited về việc tranh chấp về hợp tác kinh doanh giữa Công ty xuất nhập khẩu tỉnh Lào Cai và Công ty Good Wishes Development Limited, về vấn đề này, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Để có đầy đủ cơ sở giải quyết theo thẩm quyền, đề nghị Quý Công ty cung cấp các tài liệu liên quan: Hợp đồng hợp tác kinh doanh, Giấy chứng nhận đầu tư, tài liệu liên quan đến việc tranh chấp đang được xử lý tại Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (tiếp nhận thụ lý vụ việc, tiến trình gii quyết,...).

Cục Giám sát quản lý về Hải quan thông báo để Quý Công ty biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ3 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1440/GSQL-GQ3   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan   Người ký: Nguyễn Nhất Kha
Ngày ban hành: 24/10/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1440/GSQL-GQ3

197

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
327400