• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


Văn bản pháp luật về Luật Hải quan

Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Công văn 14413/TCHQ-GSQL năm 2014 về nhập khẩu hàng hóa nhằm mục đích nghiên cứu, phát triển sản phẩm của doanh nghiệp chế xuất do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 14413/TCHQ-GSQL
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14413/TCHQ-GSQL
V/v nhập khẩu hàng hóa nhằm mục đích nghiên cứu, phát triển sản phẩm của DNCX

Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2014

 

Kính gửi: Công ty TNHH Y-TEC Việt Nam.
(Đ/c: số 2 đường 9 VSIP Hải Phòng, Thủy Nguyên, Tp Hải Phòng)

Trả lời công văn số 08/YT/XNK ngày 26/11/2014 của Công ty về đề nghị hướng thủ tục nhập khẩu hàng linh kiện, phụ tùng ô tô và mẫu xe ô tô để nhằm mục đích nghiên cứu, phát triển sản phẩm của Công ty tại Việt Nam, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về thủ tục hải quan: Trên cơ sở trình bày của Công ty tại công văn dẫn trên, khi nhập khẩu các linh kiện, phụ tùng ô tô, mẫu xe ô tô, Công ty đăng ký tờ khai tại Chi cục Hải quan quản lý doanh nghiệp chế xuất (Chi cục Hải quan KCX, KCN thuộc Cục Hải quan thành phố Hải Phòng) và đăng ký loại hình nhập khẩu của DNCX.

Đối với mẫu xe ô tô nhập khẩu để phục vụ lĩnh vực nghiên cứu, phát triển sản phẩm (không sử dụng ngoài khu vực nghiên cứu, phát triển của doanh nghiệp, không đăng ký tham gia lưu thông trên đường) theo quy định tại Thông tư số 31/2011/TT-BGTVT ngày 15/4/2011 của Bộ Giao thông vận tải thì xe ô tô nhập khẩu thực hiện các mục đích đặc biệt và không tham gia lưu thông thì không thuộc đối tượng phải thực hiện kiểm tra chất lượng xe cơ giới nhập khẩu.

2. Về chính sách thuế: Căn cứ quy định tại Khoản 3 Điều 2 Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010, Khoản 20 Điều 5 Luật Thuế giá trị gia tăng thì hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài của DNCX không thuộc đối tượng chịu thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng. Khi sử dụng hàng hóa này, Công ty phải có trách nhiệm sử dụng theo đúng mục đích nghiên cứu, sản xuất sản phẩm xuất khẩu không được tiêu thụ tại thị trường Việt Nam.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan Tp Hải Phòng (để thực hiện);
- Cục Hải quan Tp Hà Nội (để thực hiện);
- Lưu: VT, GSQL(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Điều 5. Đối tượng không chịu thuế
...

20. Hàng hóa chuyển khẩu, quá cảnh qua lãnh thổ Việt Nam; hàng tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu; hàng tạm xuất khẩu, tái nhập khẩu; nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất, gia công hàng hóa xuất khẩu theo hợp đồng sản xuất; gia công xuất khẩu ký kết với bên nước ngoài; hàng hóa, dịch vụ được mua bán giữa nước ngoài với các khu phi thuế quan và giữa các khu phi thuế quan với nhau.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 2. Đối tượng không chịu thuế

Hàng hóa trong các trường hợp sau đây là đối tượng không chịu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu:
...

3. Hàng hóa từ khu phi thuế quan xuất khẩu ra nước ngoài; hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài vào khu phi thuế quan và chỉ sử dụng trong khu phi thuế quan; hàng hóa đưa từ khu phi thuế quan này sang khu phi thuế quan khác.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 14413/TCHQ-GSQL   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 02/12/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 14413/TCHQ-GSQL

146

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
259372