• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Thuế giá trị gia tăng


Văn bản pháp luật về Luật thủy sản

 

Công văn 1442/CT-TTHT năm 2015 về kê khai khấu trừ và hoàn thuế giá trị gia tăng lô hàng thủy sản do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Tải về Công văn 1442/CT-TTHT
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1442/CT-TTHT
V/v: Kê khai khấu trừ và hoàn thuế giá trị gia tăng

Tp Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 02 năm 2015

 

Kính gửi: Công ty TNHH Hải sản Ngôi sao
Địa chỉ: 169/10 Lê Đình Thám, P. Tân Quý, Q. Tân Phú, TP.HCM
Mã số thuế: 0311101811

 

Trả lời văn bản số 01/15 ngày 20/01/2015 của Công ty về kê khai khấu trừ và hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT), Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT;

Căn cứ công văn số 11604/BTC-TCT ngày 19/08/2014 của Bộ Tài chính về chính sách thuế GTGT,

Trường hợp Công ty theo trình bày có mua 02 lô hàng thủy sản chỉ mới qua sơ chế thông thường (ghẹ cắt mảnh đông lạnh, tôm thẻ Nobashi đông lạnh) trước ngày 19/08/2014, người bán đã lập hóa đơn GTGT xuất giao cho Công ty với thuế suất là 5% thì hai bên mua bán không phải lập hóa đơn điều chỉnh lại thuế suất; Công ty được kê khai, khấu trừ và hoàn thuế theo quy định.

Cục Thuế TP thông báo để Công ty biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- CCT Tân Phú;
- P.PC;
- Lưu VT; TTHT.
199-4693/2015/kttgtgt/tta

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1442/CT-TTHT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế TP Hồ Chí Minh   Người ký: Trần Thị Lệ Nga
Ngày ban hành: 05/02/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1442/CT-TTHT

184

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
271955