• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu


 

Công văn 14426/QLD-KD năm 2015 về thay đổi cửa khẩu nhập khẩu do Cục Quản lý Dược ban hành

Tải về Công văn 14426/QLD-KD
Bản Tiếng Việt

BỘ Y TẾ
CỤC
QUẢN LÝ DƯỢC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14426/QLD-KD
V/v thay đổi cửa khẩu nhập khẩu thuốc thành phẩm dạng phối hợp có chứa hoạt chất gây nghiện

Hà Nội, ngày 04 tháng 08 năm 2015

 

Kính gửi: Công ty TNHH MTV Dược phẩm Trung ương 2

Cục Quản lý Dược nhận được Văn thư số 1057A/DPTW2-TTBH đề ngày 28/07/2015 của Công ty về việc thay đổi cửa khẩu nhập khẩu thuốc thành phẩm dạng phối hợp có chứa hoạt chất gây nghiện;

Căn cứ Thông tư số 19/2014/TT-BYT ngày 02/06/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định quản lý thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần, và tiền chất dùng làm thuốc,

Căn cứ Thông tư số 47/2010/TT-BYT ngày 29/12/2010 của Bộ Y tế hướng dẫn hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu thuốc và bao bì tiếp xúc trực tiếp với thuốc,

Cục Quản lý Dược có ý kiến như sau:

Đồng ý để Công ty thay đổi cửa khẩu nhập khẩu thuốc Dolzero đã được Cục Quản lý Dược cấp Giấy phép nhập khẩu số 13246/QLD-KD ngày 20/07/2015, cụ thể như sau:

- Cửa khẩu nhập khẩu đã duyệt: Cảng Thành phố Hồ Chí Minh

- Cửa khẩu nhập khẩu thay đổi: Sân bay Tân Sơn Nhất.

Mọi chi tiết khác tại Giấy phép nhập khẩu số 13246/QLD-KD ngày 20/07/2015 của Cục Quản lý Dược không thay đổi.

Công ty phải thực hiện đúng theo các quy định hiện hành về xuất nhập khẩu thuốc và các quy định về dược có liên quan.

Cục Quản lý Dược thông báo để Công ty biết và thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
-
Cục Tham mưu Cảnh sát (C42), Bộ Công an;
- Cục ĐT chống buôn lậu, TCHQ, Bộ Tài chính;
- Chi cục Hải quan sb Tân Sơn Nhất;
- Lưu VT, KD (HH).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Tất Đạt

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 14426/QLD-KD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Quản lý dược   Người ký: Nguyễn Tất Đạt
Ngày ban hành: 04/08/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược   Tình trạng: Đã biết

Ngày 4/08/2015, Cục Quản lý Dược đã ban hành Công văn 14426/QLD-KD  thay đổi cửa khẩu nhập khẩu.

Trong đó, Cục Quản lý Dược có ý kiến đồng ý để Công ty thay đổi cửa khẩu nhập khẩu thuốc Dolzero đã được Cục Quản lý Dược cấp Giấy phép, cụ thể như sau:

- Cửa khẩu nhập khẩu đã duyệt: Cảng TP.HCM

- Cửa khẩu nhập khẩu thay đổi: Sân bay Tân Sơn Nhất.

Mọi chi tiết khác tại Giấy phép nhập khẩu 13246/QLD-KD ngày 20/07/2015 của Cục Quản lý Dược không thay đổi.

Từ khóa: Công văn 14426/QLD-KD

304

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
286289