• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


 

Công văn 1443/GSQL-TH năm 2016 về thời điểm nộp C/O do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Tải về Công văn 1443/GSQL-TH
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1443/GSQL-TH
V/v thời điểm nộp C/O

Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty TNHH thời trang và mỹ phẩm Âu Châu
(Đ/c: Tầng 6, tòa nhà Sài Gòn Royal, 91 Pasteur, Q. 1, TP Hồ Chí Minh)

Trả lời vướng mắc của Công ty nêu tại công văn số 17.10-16/ACFC-CV đề ngày 14/10/2016 đề nghị hỗ trợ kéo dài thời gian nộp C/O, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Liên quan đến thời điểm nộp C/O mẫu D, Bộ Tài chính đã ban hành các công văn số 12802/BTC-TCHQ ngày 14/9/2016 và công văn số 13959/BTC-TCHQ ngày 04/10/2016 hướng dẫn thực hiện. Theo đó, C/O bản chính phải được nộp cho cơ quan hải quan tại thời điểm làm thủ tục hải quan. Trường hợp chưa có bản chính C/O tại thời điểm làm thủ tục hải quan thì C/O được nộp bổ sung trong vòng 30 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan. Hướng dẫn này được áp dụng cho các tờ khai đăng ký từ 14/9/2016.

Trường hợp Công ty không cung cấp được C/O bản gốc theo thời hạn được hướng dẫn tại các Công văn dẫn trên thì C/O không được xem xét chấp nhận.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để Công ty được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TH (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1443/GSQL-TH   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan   Người ký: Nguyễn Nhất Kha
Ngày ban hành: 24/10/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1443/GSQL-TH

207

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
327449