• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Thủ tục hải quan điện tử

 

Công văn 14433/TCHQ-GSQL năm 2014 thực hiện thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa đưa vào, đưa ra kho ngoại quan do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 14433/TCHQ-GSQL
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14433/TCHQ-GSQL
V/v thực hiện thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa đưa vào, đưa ra kho ngoại quan

Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2014

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Thời gian qua, Tổng cục Hải quan nhận được một số báo cáo vướng mắc của hải quan địa phương và doanh nghiệp phản ánh việc một số đơn vị hải quan không thực hiện thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa đưa vào, đưa ra kho ngoại quan theo điểm 3 mục II công văn số 14397/BTC-TCHQ ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Hướng dẫn tại điểm 3 mục II công văn số 14397/BTC-TCHQ nêu trên thay thế quy định tại khoản 2 Điều 30 Thông tư số 22/2014/TT-BTC ngày 14/02/2014 của Bộ Tài chính và các văn bản hướng dẫn trước đó. Đề nghị Cục Hải quan các tỉnh, thành phố chỉ đạo các Chi cục Hải quan trực thuộc nghiêm túc triển khai thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại công văn 14397/BTC-TCHQ dẫn trên.

Trường hợp doanh nghiệp đề nghị khai hải quan trên tờ khai hàng hóa nhập, xuất kho ngoại quan theo mẫu ban hành kèm Thông tư 128/2013/TT-BTC ngày 10/09/2013 của Bộ Tài chính thì thủ tục hải quan thực hiện theo Điều 59 Thông tư 128/2013/TT-BTC .

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố được biết và thực hiện. Trường hợp có vướng mắc thì báo cáo Tổng cục Hải quan để được hướng dẫn xử lý./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ tỉnh Bình Dương (thay trả lời);
- Công ty TNHH Quốc tế Đức Yên (Đ/c: SN07, khu B, tổ 10, Đông Ngạc, Từ Liêm, Hà Nội) (thay trả lời);
- Lưu: VT, GSQL (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 14433/TCHQ-GSQL   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 02/12/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 14433/TCHQ-GSQL

158

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
259383