• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Hoạt động in

 

Công văn 14434/TCHQ-GSQL năm 2014 hướng dẫn thực hiện Nghị định 60/2014/NĐ-CP về hoạt động in do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 14434/TCHQ-GSQL
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14434/TCHQ-GSQL
V/v hướng dẫn thực hiện Nghị định 60/2014/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2014

 

Kính gửi: Bộ Thông tin và Truyền thông.

Ngày 19/6/2014, Chính phủ ban hành Nghị định số 60/2014/NĐ-CP quy định về hoạt động in có hiệu lực từ ngày 1/11/2014. Theo quy định tại Điều 27 của Nghị định này thì nhiều thiết bị in trước đây khi nhập khẩu không cần phải có giấy phép của Bộ Thông tin và Truyền thông theo quy định tại Nghị định 105/2007/NĐ-CP , Thông tư 48/2006/TT-BVHTT , nay phải có giấy phép khi nhập khẩu. Trong quá trình triển khai thực hiện, cơ quan hải quan gặp một số vướng mắc xin trao đổi với quý Bộ nội dung cụ thể như sau:

Theo quy định tại khoản 3 Điều 27 Nghị định số 60/2014/NĐ-CP thì “Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết chủng loại thiết bị in nhập khẩu phù hợp với sự phát triển của công nghệ, thiết bị in trong từng thời kỳ”; khoản 4 Điều 28 thì “Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết mẫu đơn, giấy phép nhập khẩu quy định tại điểm a khoản 2 và khoản 3 Điều này”. Tuy nhiên, đến nay Bộ Thông tin và Truyền thông vẫn chưa ban hành Thông tư hướng dẫn các nội dung nêu trên.

Để đảm bảo việc nhập khẩu các thiết bị in được thực hiện thống nhất, đáp ứng yêu cầu quản lý đối với hoạt động in, Tổng cục Hải quan trao đổi và đề nghị quý Bộ xem xét sớm ban hành Thông tư hướng dẫn để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và cơ quan hải quan triển khai thực hiện.

Tổng cục Hải quan trân trọng cám ơn sự phối hợp của quý Bộ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);
- Cục Hải quan Tp. Hồ Chí Minh (thay tr/l);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Điều 27. Nhập khẩu thiết bị in

1. Thiết bị in sau đây khi nhập khẩu phải có giấy phép của Bộ Thông tin và Truyền thông:

a) Máy chế bản ghi phim, ghi kẽm, tạo khuôn in;

b) Máy in sử dụng công nghệ kỹ thuật số, ốp-xét (offset), flexo, ống đồng; máy in lưới (lụa);

c) Máy dao xén giấy, máy gấp sách, máy đóng sách (đóng thép hoặc khâu chỉ), máy vào bìa, máy kỵ mã liên hợp, dây chuyền liên hợp hoàn thiện sản phẩm in;

d) Máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu.

2. Đối tượng được nhập khẩu thiết bị in bao gồm:

a) Cơ sở in;

b) Doanh nghiệp có chức năng kinh doanh xuất nhập khẩu thiết bị ngành in theo quy định của pháp luật;

c) Cơ quan, tổ chức khác có tư cách pháp nhân được phép sử dụng thiết bị in để phục vụ công việc nội bộ.

3. Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết chủng loại thiết bị in nhập khẩu phù hợp với sự phát triển của công nghệ, thiết bị in trong từng thời kỳ.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 27. Nhập khẩu thiết bị in
...

3. Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết chủng loại thiết bị in nhập khẩu phù hợp với sự phát triển của công nghệ, thiết bị in trong từng thời kỳ.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 28. Thủ tục cấp giấy phép nhập khẩu thiết bị in
...

4. Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết mẫu đơn, mẫu giấy phép nhập khẩu quy định tại Điểm a Khoản 2 và Khoản 3 Điều này.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 14434/TCHQ-GSQL   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 02/12/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 14434/TCHQ-GSQL

224

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
259384