• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu


 

Công văn 1446/TXNK-QLN năm 2013 về bổ sung hồ sơ xác nhận nợ thuế do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành

Tải về Công văn 1446/TXNK-QLN
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1446/TXNK-QLN
V/v bổ sung hồ sơ

Hà Nội, ngày 29 tháng 08 năm 2013

 

Kính gửi:

Công ty cổ phần DV & vận tải ô tô số 6.
(Số 75 Nguyễn Lương Bằng, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng)

 

Trả lời công văn số 366/CV-Cty 6 ngày 22/8/2013 của Công ty CP dịch vụ & vận tải ô tô số 6 về việc xác nhận nợ thuế đối với hàng hóa XNK; Cục Thuế XNK - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Ngày 16/8/2013 Tổng cục Hải quan đã có công văn số 1370/TXNK-QLN trả lời Công ty. Đề nghị Công ty thực hiện theo đúng hướng dẫn tại công văn nêu trên.

Cục Thuế XNK - Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty cổ phần dịch vụ & vận tải ô tô số 6 biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, QLN (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hoàng Tuấn

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1446/TXNK-QLN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế xuất nhập khẩu   Người ký: Nguyễn Hoàng Tuấn
Ngày ban hành: 29/08/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1446/TXNK-QLN

97

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
205798