• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Luật xử lý vi phạm hành chính

 

Công văn 14460/TCHQ-PC năm 2014 tiếp nhận thông tin về xử lý vi phạm hành chính theo quy định tại khoản 6 Điều 17 Luật Xử lý vi phạm hành chính do Tổng cục Hải quan

Tải về Công văn 14460/TCHQ-PC
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14460/TCHQ-PC
V/v tiếp nhận thông tin về xử lý vi phạm hành chính theo quy định tại khoản 6 Điều 17 Luật Xử lý VPHC

Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2014

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố;
- Cục Điều tra chống buôn lậu;
- Cục Kiểm tra sau thông quan.

 

Thực hiện quy định tại Khoản 6 Điều 17 Luật Xử lý vi phạm hành chính, thời gian vừa qua, các đơn vị trong toàn ngành đã chủ động thực hiện việc gửi các Quyết định xử phạt đến Sở Tư pháp các tỉnh để làm cơ sở xây dựng dữ liệu quốc gia về xử phạt vi phạm hành chính.

Tuy nhiên, hiện nay Bộ Tư pháp đang trong giai đoạn hoàn thiện Nghị định quy định cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính. Do vậy, trong thời gian chưa xây dựng xong cơ sở dữ liệu quốc gia, Bộ Tư pháp có công văn số 4615/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL ngày 07/11/2014 đề nghị không gửi văn bản, quyết định liên quan đến xử lý vi phạm hành chính đến Bộ Tư pháp và các Sở tư pháp địa phương; các đơn vị nêu trên sẽ tự lưu giữ các văn bản, quyết định về xử phạt vi phạm hành chính tại cơ quan mình theo quy định của pháp luật về lưu trữ.

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết, triển khai thực hiện công văn số 4615/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL ngày 07/11/2014 nêu trên của Bộ Tư pháp.

(Gửi kèm công văn số 4615/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL ngày 07/11/2014 của Bộ Tư pháp)./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế - Bộ TC (để biết);
- Lưu: VT, PC(02).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Điều 17. Trách nhiệm quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính
...

6. Cơ quan của người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính, Tòa án nhân dân có thẩm quyền xem xét, quyết định các biện pháp xử lý hành chính, cơ quan thi hành quyết định xử phạt, thi hành quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt, cơ quan thi hành các quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính có trách nhiệm gửi văn bản, quyết định quy định tại Điều 70, khoản 2 Điều 73, khoản 2 Điều 77, Điều 88, khoản 4 Điều 98, Điều 107, khoản 3 Điều 111, đoạn 2 khoản 3 Điều 112, khoản 1 và khoản 2 Điều 114 tới cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính của Bộ Tư pháp, cơ quan tư pháp địa phương.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 14460/TCHQ-PC   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 02/12/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 14460/TCHQ-PC

223

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
259387