• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


 

Công văn 14462/TCHQ-CCHĐH năm 2014 về chính thức sử dụng chức năng rút gọn trên Cổng thông tin một cửa quốc gia do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 14462/TCHQ-CCHĐH
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14462/TCHQ-CCHĐH
V/v chính thức sử dụng chức năng rút gọn trên Cổng thông tin một cửa quốc gia.

Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2014

 

Kính gửi:

- Bộ Quốc phòng (Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Cục Kế hoạch và Đầu tư, Đơn vị Biên phòng cửa khẩu Cảng Hải phòng);
- Bộ Giao thông Vận tải (Trung tâm Công nghệ thông tin; Cục Hàng hải Việt Nam, Cảng vụ Hàng hải Hải phòng);
- Bộ Y tế (Cục Y tế dự phòng, Cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Trung tâm kiểm dịch y tế quốc tế Hải phòng);
- Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn (Cục Thú y, Cục Bảo vệ thực vật, Vụ Tổ chức cán bộ - Văn phòng thường trực cải cách hành chính, Cơ quan thú y vùng 2, Chi cục kiểm dịch thực vật vùng 1 - Hải phòng).

 

Ngày 12/11/2014 Văn phòng Chính phủ đã có văn bản số 9027/VPCP-KTTH gửi các Bộ ngành thông báo về việc chính thức triển khai cơ chế một cửa quốc gia tại cảng biển quốc tế.

Để vận hành cơ chế một cửa quốc gia theo đúng kế hoạch và căn cứ nội dung thống nhất tại cuộc họp ngày 25/11/2014 giữa Cơ quan thường trực với đại diện Bộ Giao thông vận tải, Bộ Quốc phòng, Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn về đánh giá, rút kinh nghiệm thực hiện cơ chế một cửa và phương hướng triển khai sắp tới, Tổng cục Hải quan kính đề nghị Quý Bộ thực hiện một số nội dung sau đây:

1. Các Bộ thành lập và cung cấp cho Cơ quan thường trực danh sách đầu mối của tổ triển khai ở các đơn vị trực tiếp thực hiện cơ chế một cửa quốc gia.

2. Các Bộ có văn bản chỉ đạo các đơn vị trực tiếp thực hiện cơ chế một cửa quốc gia tại cảng biển quốc tế (Bộ Quốc phòng - Đơn vị Biên phòng cửa khẩu Cảng Hải phòng, Bộ Y tế - Trung tâm kiểm dịch y tế quốc tế Hải phòng, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn - Cơ quan thú y vùng 2, Chi cục kiểm dịch thực vật vùng 1 - Hải phòng) chính thức sử dụng chức năng rút gọn trên Cổng thông tin một cửa quốc gia từ ngày 15/12/2014 để nhập dữ liệu và xử lý ra quyết định phục vụ thông quan phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh và quá cảnh.

Trong quá trình sử dụng hệ thống, nếu có vướng mắc phát sinh đề nghị Quý Bộ phản hồi về Cơ quan thường trực để thống nhất giải quyết.

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Quý Bộ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TCT Nguyễn Ngọc Túc (để b/c);
- Đơn vị Biên phòng cửa khẩu Cảng Hải phòng;
- Trung tâm kiểm dịch y tế quốc tế Hải phòng;
- Cơ quan thú y vùng 2 - Hải phòng;
- Chi cục kiểm dịch thực vật vùng 1 - Hải phòng;
- Lưu: VT, CCHĐH(2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 14462/TCHQ-CCHĐH   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 03/12/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 14462/TCHQ-CCHĐH

180

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
259388