• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


 

Công văn 14497/TCHQ-GSQL năm 2014 đưa hàng hóa vào địa điểm tập kết tại biên giới chờ làm thủ tục hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 14497/TCHQ-GSQL
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14497/TCHQ-GSQL
V/v đưa hàng hóa vào địa điểm tập kết tại biên giới chờ làm thủ tục hải quan

Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2014

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Long An.

Trả lời công văn số 2035/HQLA-NV ngày 27/8/2014, công văn số 2476/HQLA-NV ngày 31/10/2014 và công văn số 2541/HQLA-NV ngày 10/11/2014 của Cục Hải quan tỉnh Long An báo cáo, đề nghị được đưa hàng hóa nhập khẩu vào tập kết để chờ làm thủ tục hải quan tại địa điểm lưu giữ của Công ty TNHH DV-TM Bích Quỳnh, Công ty TNHH TM-DV Thiên Trường Phát và Công ty TNHH MTV TM-DV XNK P&D thuộc khu vực cửa khẩu Mỹ Quý Tây, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Trên cơ sở báo cáo, đề xuất của Cục Hải quan tỉnh Long An tại các công văn trên và thực tế địa bàn khu vực cửa khẩu Mỹ Quý Tây chủ yếu là nhập khẩu gỗ vào các tháng mùa khô trong năm. Do đó, Tổng cục Hải quan đồng ý về nguyên tắc được tập kết gỗ về các kho, bãi của Công ty TNHH DV-TM Bích Quỳnh, Công ty TNHH TM-DV Thiên Trường Phát và Công ty TNHH MTV TM-DV XNK P&D, không phải thành lập nhiều địa điểm kiểm tra tập trung, tránh tốn kém không cần thiết cho doanh nghiệp.

Việc tập kết gỗ vào các kho, bãi trên yêu cầu đảm bảo nguyên tắc: Tại các bãi tập kết, kiểm tra hàng hóa phải có hàng rào bao quanh, có điện chiếu sáng, nơi làm việc đảm bảo công tác kiểm tra, giám sát của cơ quan hải quan. Hàng hóa ra, vào địa điểm tập kết được mở sổ theo dõi và làm thủ tục theo đúng quy định.

2. Giao Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Long An:

a) Tham mưu cho UBND tỉnh Long An xây dựng quy chế phối hợp giữa các ban, ngành tại cửa khẩu (Hải quan, Biên Phòng, Kiểm lâm và Ban quản lý cửa khẩu), kiểm tra điều kiện kho, bãi tập kết hàng hóa đảm bảo cho công tác giám sát quản lý của cơ quan hải quan trước khi cho phép đưa gỗ về tập kết.

b) Chịu trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo Chi cục Hải quan cửa khẩu Mỹ Quý Tây căn cứ quy định tại Luật Hải quan, Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thi hành, bố trí nhân lực, tổ chức quản lý, giám sát, kiểm soát chặt chẽ. Hàng hóa, phương tiện vận tải ra, vào các địa điểm tập kết trên và làm thủ tục hải quan theo đúng quy định hiện hành.

c) Căn cứ Quyết định số 2344/QĐ-TCHQ ngày 7/8/2014 của Tổng cục Hải quan để xây dựng quy trình giám sát hàng hóa đưa vào, đưa ra các địa điểm tập kết chờ làm thủ tục hải quan, báo cáo Tổng cục trước khi ban hành. Quy trình yêu cầu đảm bảo các nội dung sau:

- Quy định cụ thể về phương thức giám sát cho phù hợp với địa bàn thực tế, đảm bảo quản lý, kiểm soát chặt chẽ mặt hàng gỗ nhập khẩu đưa vào tập kết chờ làm thủ tục trên nguyên tắc đối với các lô hàng gỗ nhập khẩu cần giám sát bằng phương thức trực tiếp của cán bộ công chức.

- Quy định trách nhiệm của các đơn vị trong Cục:

- Trách nhiệm của Phòng Nghiệp vụ: Theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn các Chi cục thực hiện quy định này; Đầu mối tiếp nhận các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện, kiểm tra việc ghi sổ, theo dõi làm thủ tục hải quan và tham mưu cho Lãnh đạo Cục xử lý.

- Trách nhiệm của Đội Kiểm soát Hải quan: Chủ động hoặc phối hợp với Đội Kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Nam tăng cường công việc nắm tình hình, tuần tra, kiểm soát tại địa bàn nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm trong việc nhập khẩu gỗ.

- Trách nhiệm cụ thể của Chi cục Hải quan Mỹ Quý Tây: Mở sổ theo dõi gỗ đưa vào đưa ra địa điểm tập kết; giám sát trực tiếp từ cửa khẩu đến khi hàng đã vào đến bãi tập kết; làm thủ tục hải quan theo quy định.

- Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Long An biết, thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh vướng mắc báo cáo về Tổng cục Hải quan (Cục Giám sát quản lý về Hải quan) để có hướng dẫn kịp thời./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục ĐTCBL (để phối hợp thực hiện);
- Công ty TNHH Bích Quỳnh (thực hiện);
- Công ty Thiên Trường Phát (thực hiện);
- Công ty TNHH XNK P&D (thực hiện);
- Lưu VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 14497/TCHQ-GSQL   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 03/12/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 14497/TCHQ-GSQL

173

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
259411