• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013


Văn bản pháp luật về Thuế sử dụng đất nông nghiệp

 

Công văn 1455/TCT-CS năm 2015 về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

Tải về Công văn 1455/TCT-CS
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1455/TCT-CS
V/v miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp.

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Tây Ninh

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 735/CT-KTNB ngày 05/3/2015 của Cục Thuế tỉnh Tây Ninh đề nghị hướng dẫn vướng mắc về chính sách thuế sử dụng đất nông nghiệp của ông Trương Tùng Thanh. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Về nội dung miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp, ngày 14/11/2014 Bộ Tài chính đã có công văn số 16658/BTC-TCT gửi Đại biểu Quốc hội Trịnh Ngọc Phương về việc trả lời chất vấn ĐBQH kỳ họp thứ 8, QH khóa XIII (bản photo gửi kèm). Đề nghị Cục Thuế tỉnh Tây Ninh căn cứ hướng dẫn tại công văn số 16658/BTC-TCT nêu trên để trả lời ông Trương Tùng Thanh.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Tây Ninh được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Cao Anh Tuấn (để báo cáo):
- Lưu: VT, CS(3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Ngô Văn Độ

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1455/TCT-CS   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế   Người ký: Ngô Văn Độ
Ngày ban hành: 16/04/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai, Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1455/TCT-CS

345

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
271643