• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu


 

Công văn 1463/TXNK-CST năm 2018 về khai báo tờ khai trên VNACCS do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành

Tải về Công văn 1463/TXNK-CST
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1463/TXNK-CST
V/v khai báo tờ khai trên VNACCS

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Hải quan Gia Lai-Kon Tum.

Cục Thuế xuất nhập khẩu nhận được công văn số 175/HQGLKT-NV ngày 27/2/2018 của Cục Hải quan Gia Lai-KonTum đề nghị hướng dẫn về khai mã miễn thuế nhập khẩu. Về vấn đề này, Cục Thuế xuất nhập khẩu có ý kiến như sau:

Về việc khai mã miễn thuế nhập khẩu, Cục Thuế xuất nhập khẩu đã có công văn số 939/TXNK-CST ngày 12/2/2018 hướng dẫn Cục Hải quan Gia Lai- KonTum (điểm 2 công văn số 939/TXNK-CST).

Trường hợp thông báo Danh mục miễn thuế đối với hàng hóa là tổ hợp, dây chuyền, khi đăng ký tờ khai nhập khẩu trên hệ thống VNACCS đối với các hàng hóa này, tại chỉ tiêu “Mã miễn/ giảm/ không chịu thuế nhập khẩu” khai mã XN 920 (Bảng mã Biểu thuế nhập khẩu, bảng mã miễn, giảm, không chịu thuế được đăng tại website Tổng cục Hải quan: https://www.customs.gov.vn)

Đề nghị Cục Hải quan Gia Lai-KonTum căn cứ các quy định trên để thực hiện, trong quá trình thực hiện có vướng mắc liên quan đến việc khai báo trên hệ thống VNACCS thì liên hệ với Bộ phận hỗ trợ của Tổng cục Hải quan để được giải quyết hoặc gửi vào hòm thư: bophanhotrotchq@customs.gov.vn để được hướng dẫn.

Cục Thuế xuất nhập khẩu trả lời để Cục Hải quan Gia Lai-Kon Tum biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, CST (03 bản).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng

 

2. Vướng mắc khai mã miễn thuế nhập khẩu

Hiện nay hệ thống VNACCS đã thiết kế cho phép việc Thông báo Danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế trên hệ thống. Để đảm bảo yêu cầu quản lý và thống nhất, đề nghị Cục Hải quan tỉnh Gia Lai - Kontum, Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh hướng dẫn doanh nghiệp thông báo Danh mục miễn thuế trên hệ thống VNACCS. Việc khai báo tại chỉ tiêu “Mã Biểu thuế nhập khẩu”, “Mã miễn/ giảm/ không chịu thuế nhập khẩu”, “Số đăng ký danh mục miễn thuế nhập khẩu” thực hiện theo hướng dẫn tại Phụ lục II Chỉ tiêu thông tin liên quan đến thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ban hành kèm theo Thông tư số 38/2015/TT-BTC.

(Bảng mã Biểu thuế nhập khẩu, bảng mã miễn, giảm; không chịu thuế được đăng tại website Tổng cục Hải quan: https://www.customs.gov.vn)

Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Gia Lai - Kontum, Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh căn cứ các quy định nêu trên để thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc liên quan đến việc khai báo trên hệ thống VNACCS, thì liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Tổng cục Hải quan (HelpDesk) hoặc hòm thư hỗ trợ: bophanhotrotchq@customs.gov.vn để được hướng dẫn cụ thể.

Cục Thuế xuất nhập khẩu trả lời để Cục Hải quan tỉnh Gia Lai - Kontum, Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh biết và thực hiện./.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1463/TXNK-CST   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế xuất nhập khẩu   Người ký: Nguyễn Ngọc Hưng
Ngày ban hành: 26/03/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1463/TXNK-CST

229

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
378580