• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


Văn bản pháp luật về Luật lâm nghiệp

 

Công văn 1479/VPCP-KTTH năm 2018 về cơ chế chính sách khi sắp xếp, đổi mới các công ty nông, lâm nghiệp do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 1479/VPCP-KTTH
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1479/VPCP-KTTH
V/v cơ chế chính sách khi sắp xếp, đổi mới các công ty nông, lâm nghiệp

Hà Nội, ngày 09 tháng 02 năm 2018

 

Kính gửi: Bộ Tài chính.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại Công văn số 881/BTC-TCDN ngày 23 tháng 01 năm 2018 về việc cơ chế chính sách khi sắp xếp, đổi mới các công ty nông, lâm nghiệp, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ có ý kiến như sau:

Đồng ý với Báo cáo của Bộ Tài chính tại Công văn số 881/BTC-TCDN nêu trên. Bộ Tài chính phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn, tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách tài chính khi sắp xếp, đổi mới các công ty nông, lâm nghiệp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó TTg: Vương Đình Huệ,
Trnh Đình Dũng;
- VPCP: BTCN,
các PCN: Nguyễn Sỹ Hiệp, Nguyễn Cao Lục, Trợ lý TTgCP, các Vụ: TH, ĐMDN, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b).S

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn Sỹ Hiệp

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1479/VPCP-KTTH   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Sỹ Hiệp
Ngày ban hành: 09/02/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Doanh nghiệp, hợp tác xã   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1479/VPCP-KTTH

276

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
374920