• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan

 

Công văn 1483/GSQL-GQ2 năm 2015 hướng dẫn hoạt động tạm nhập tái xuất của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

Tải về Công văn 1483/GSQL-GQ2
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1483/GSQL-GQ2
V/v hướng dẫn thủ tục hải quan

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2015

 

Kính gửi: Công ty TNHH Panasonic AVC Việt Nam.
(Đ/c: 73-75, đường D, KCX Sà
i Gòn-Linh Trung, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh)

Trả lời công văn số 1311-15/CV-XNK ngày 13/11/2015 của Công ty TNHH Panasonic AVC Việt Nam về việc hướng dẫn hoạt động tạm nhập tái xuất của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, Cục Giám sát quản lý về hải quan - Tng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Hoạt động tạm nhập tái xuất của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, được quy định tại khoản a mục 3 phần II Thông tư số 04/2007/TT-BTM ngày 04/4/2007 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương).

Hoạt động kinh doanh theo quyền nhập khẩu, quyền xuất khẩu, quyền phân phối của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được quy định tại Nghị định số 23/2007/NĐ-CP ngày 12/02/2007 của Chính phủ và Thông tư số 08/2013/TT-BCT ngày 22/4/2013 của Bộ Công Thương.

Đề nghị Công ty TNHH Panasonic AVC Việt Nam căn cứ các quy định nêu trên và liên hệ với Chi cục hải quan quản lý khu chế xuất để được hướng dẫn thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ2 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Vũ Lê Quân

 

II. QUY ĐỊNH CHUNG
...

3. Một số hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu khác

a) Tạm nhập, tái xuất

- Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được tạm nhập các hàng hoá sau để thực hiện dự án đầu tư tại Việt Nam:

+ Máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển, khuôn, mẫu để thực hiện hợp đồng gia công hoặc để phục vụ hoạt động sản xuất theo hình thức thuê, mượn;

+ Hàng hoá để trưng bày tại các hội chợ, triển lãm, các phòng trưng bày, giới thiệu sản phẩm hoặc để nghiên cứu sản xuất, làm mẫu cho giảng dạy, đào tạo, huấn luyện;

+ Sản phẩm đã xuất khẩu để bảo hành, sửa chữa hoặc thay thế sau đó tái xuất khẩu.

- Đối với hàng tạm nhập khẩu thuộc diện có giấy phép của Bộ Thương mại, hoặc thuộc diện quản lý chuyên ngành, thủ tục nhập khẩu thực hiện theo qui định tại Nghị đinh số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006.

- Hàng tạm nhập khẩu nếu tiêu thụ tại thị trường Việt Nam, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài phải tuân thủ theo quy định tại Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 và phải thực hiện các nghĩa vụ về thuế theo quy định của pháp luật.

- Thời hạn tạm nhập, tái xuất được thực hiện theo thoả thuận của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài với bên đối tác và phải đăng ký tại cơ quan hải quan.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1483/GSQL-GQ2   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan   Người ký: Vũ Lê Quân
Ngày ban hành: 23/11/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1483/GSQL-GQ2

2.462

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
297101