• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 149/CTVN-THGP năm 2014 về loài không thuộc các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp CITES do Cơ quan quản lý CITES Việt Nam ban hành

Tải về Công văn 149/CTVN-THGP
Bản Tiếng Việt

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CƠ QUAN QUẢN LÝ CITES
VIỆT NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 149/CTVN-THGP
V/v loài không thuộc CITES

Hà Nội, ngày 11 tháng 07 năm 2014

 

Kính gửi: Công ty TNHH Một thành viên Wondo Vina

Phúc đáp đơn đề nghị ngày 11/7/2014 của Công ty TNHH Một thành viên Wondo Vina (địa chỉ: ấp Tân Bình, xã Long Bình Điền, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang) về việc cấp giấy phép CITES, Cơ quan quản lý CITES Việt Nam có ý kiến như sau:

Các loài động vật Procyon lotorCanis latrans không thuộc Danh mục các loài động vật, thực vật hoang dã quy định trong các Phụ lục của Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES) ban hành kèm theo Thông tư số 40/2013/TT-BNNPTNT ngày 05/9/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Do đó, việc nhập khẩu mẫu vật thuộc các loài động vật nói trên không cần giấy phép CITES theo quy định của Nghị định số 82/2006/NĐ-CP ngày 10/8/2006 của Chính phủ về quản lý hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu, nhập nội từ biển, quá cảnh, nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng và trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Bá Ngãi (b/c);
- Giám đốc (b/c);
- Tổng cục Hải quan (để phối hợp);
- Lưu VT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Thái Truyền

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 149/CTVN-THGP   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cơ quan quản lý CITES Việt Nam   Người ký: Thái Truyền
Ngày ban hành: 11/07/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 149/CTVN-THGP

129

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
240762