• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Công văn 1491/GSQL-GQ1 năm 2016 kiểm tra chất lượng mặt hàng kính trắng nhập khẩu do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Tải về Công văn 1491/GSQL-GQ1
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1491/GSQL-GQ1
V/v kiểm tra chất lượng mặt hàng kính trắng nhập khẩu

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty TNHH Daigaku.
(Địa chỉ: Lô D-4X-CN, khu công nghiệp Mỹ Phước 3, Bến Cát, Bình Dương)

Trả lời công văn số 6165631/DGK ngày 18/10/2016 của Công ty TNHH Daigaku về việc kiểm tra chất lượng mặt hàng kính trắng nhập khẩu, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Thông tư số 11/2009/TT-BXD ngày 18/6/2009 của Bộ Xây dựng quy định công tác quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa kính xây dựng thì mặt hàng kính xây dựng nhập khẩu thuộc đối tượng phải kiểm tra nhà nước về chất lượng trước khi thông quan. Việc Công ty đề nghị cơ quan hải quan min trừ hoặc giảm đăng ký kiểm tra chất lượng đối với mặt hàng kính trắng nhập khẩu của Công ty là vượt thẩm quyền của Tổng cục Hải quan. Đề nghị Công ty phản ánh trực tiếp với Bộ Xây dựng để được hướng dẫn cụ thể.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến để Công ty được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Vũ Ngọc Anh (để b/c);
- Cục Hải quan tỉnh Bình Dương;
- Lưu: VT, GQ1 (2b)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Ngô Minh Hải

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1491/GSQL-GQ1   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan   Người ký: Ngô Minh Hải
Ngày ban hành: 02/11/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1491/GSQL-GQ1

172

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
330425