• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Vướng mắc C/O

 

Công văn 1509/GSQL-TH năm 2014 vướng mắc C/O mẫu D do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Tải về Công văn 1509/GSQL-TH
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1509/GSQL-TH
V/v vướng mắc C/O

Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2014

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Đắk Lắk.

Trả lời công văn số 1138/HQĐL-NV đề ngày 31/10/2014 của Cục Hải quan tỉnh Đắk Lắk nêu vướng mắc liên quan đến C/O mẫu D số tham chiếu ID2014-0119520 ngày 25/9/2014 và ID2014-0238988 ngày 08/10/2014, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Điều 9, Phụ lục 7, Thông tư số 21/2010/TT-BCT ngày 17/5/2010 của Bộ Công Thương quy định về việc “xử lý những sai sót trên C/O”. Theo đó, cơ quan có thẩm quyền cấp C/O nước xuất khẩu được quyền cấp C/O mới thay thế cho C/O bị lỗi.

Ngày 05/01/2009, Tổng cục Hải quan có công văn số 28/TCHQ-GSQL hướng dẫn xử lý một số vướng mắc liên quan đến C/O mẫu D. Và trong trường hợp cấp C/O mới với số tham chiếu mới, số tham chiếu của C/O gốc được đề cập trên bản sao C/O bằng cách ghi dòng chữ “Replacing C/O ref....” (số tham chiếu của C/O gốc).

Do vậy, trường hợp C/O mẫu D số tham chiếu ID2014-023 8988 được cấp thay thế cho C/O số ID2014-0119520 nhưng không đáp ứng quy định dẫn trên thì C/O không đủ điều kiện để hưởng ưu đãi.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để đơn vị biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TH (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1509/GSQL-TH   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan   Người ký: Nguyễn Nhất Kha
Ngày ban hành: 13/11/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1509/GSQL-TH

141

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
258500