• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Luật Thuế giá trị gia tăng

 

Công văn 15096/TCHQ-TXNK năm 2014 về thuế giá trị gia tăng thiết bị, máy móc dùng trong y tế do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 15096/TCHQ-TXNK
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15096/TCHQ-TXNK
V/v thuế GTGT thiết bị, máy móc dùng trong y tế

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2014

 

Kính gửi: Công ty TNHH TBYT Phương Đông.
(Tầng 3, Lô CN2, Khu ĐTM Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội)

Trả lời công văn số 2711/2010/CV-PĐ ngày 1/12/2014 của Công ty TNHH TBYT Phương Đông v/v thuế giá trị gia tăng (GTGT) thiết bị, máy móc dùng trong y tế, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo quy định tại khoản 3 Điều 83 Luật Ban hành các văn bản quy phạm pháp luật thì: “Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật do cùng một cơ quan ban hành mà có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng quy định của văn bản được ban hành sau”.

Theo quy định tại khoản 11 Điều 10 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính thì: “Thiết bị, dụng cụ y tế gồm ... và các dụng cụ, thiết bị chuyên dùng cho y tế khác theo xác nhận của Bộ Y tế” thuộc đối tượng áp dụng thuế suất thuế GTGT 5%.

Theo quy định tại Thông tư số 83/2014/TT-BTC ngày 26/6/2014 của Bộ Tài chính thì:

- Khoản 5 Điều 4 quy định: “Thiết bị, dụng cụ y tế gồm .... các dụng cụ, thiết bị chuyên dùng cho y tế khác thực hiện theo quy định tại Biểu thuế giá trị gia tăng ban hành kèm theo Thông tư này”. Theo đó, không còn thủ tục xác nhận của Bộ Y tế để được áp dụng thuế suất thuế GTGT 5%.

- Khoản 3 Điều 5 quy định: “Trường hợp có phát sinh vướng mắc hoặc thuế GTGT áp dụng không thống nhất đối với cùng một loại hàng hóa nhập khẩu và sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng trong nước thì khi kê khai, tính thuế GTGT tại khâu nhập khẩu thực hiện theo quy định tại Thông tư này, đồng thời tổ chức, cá nhân, cơ quan thuế, cơ quan hải quan phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để hướng dẫn thực hiện thống nhất”.

Đề nghị Công ty đối chiếu quy định tại Thông tư số 83/2014/TT-BTC dẫn trên và Luật thuế GTGT để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc thì phản ánh về Vụ Chính sách thuế (Bộ Tài chính) để được hướng dẫn thực hiện theo đúng chức năng, thẩm quyền quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH TBYT Phương Đông biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK-Phương (3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng

 

Điều 4. Hướng dẫn chung về áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng theo danh mục Biểu thuế giá trị gia tăng
...

5. Thiết bị, dụng cụ y tế gồm máy móc và dụng cụ chuyên dùng cho y tế như: các loại máy soi, chiếu, chụp dùng để khám, chữa bệnh; các thiết bị, dụng cụ chuyên dùng để mổ, điều trị vết thương, ô tô cứu thương; dụng cụ đo huyết áp, tim, mạch, dụng cụ truyền máu; bơm kim tiêm; dụng cụ phòng tránh thai; các dụng cụ, thiết bị chuyên dùng cho y tế khác thực hiện theo quy định tại Biểu thuế giá trị gia tăng ban hành kèm theo Thông tư này.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 5. Tổ chức thực hiện
...

3. Trường hợp có phát sinh vướng mắc hoặc thuế giá trị gia tăng áp dụng không thống nhất đối với cùng một loại hàng hoá nhập khẩu và sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng trong nước thì khi kê khai, tính thuế giá trị gia tăng tại khâu nhập khẩu thực hiện theo quy định tại Thông tư này, đồng thời tổ chức, cá nhân, cơ quan thuế, cơ quan hải quan phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để hướng dẫn thực hiện thống nhất./.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 83. Áp dụng văn bản quy phạm pháp luật
...

3. Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật do cùng một cơ quan ban hành mà có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng quy định của văn bản được ban hành sau.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 10. Thuế suất 5%

...

11. Thiết bị, dụng cụ y tế gồm máy móc và dụng cụ chuyên dùng cho y tế như: các loại máy soi, chiếu, chụp dùng để khám, chữa bệnh; các thiết bị, dụng cụ chuyên dùng để mổ, điều trị vết thương, ô tô cứu thương; dụng cụ đo huyết áp, tim, mạch, dụng cụ truyền máu; bơm kim tiêm; dụng cụ phòng tránh thai và các dụng cụ, thiết bị chuyên dùng cho y tế khác theo xác nhận của Bộ Y tế.

Bông, băng, gạc y tế và băng vệ sinh y tế; thuốc phòng bệnh, chữa bệnh bao gồm thuốc thành phẩm, nguyên liệu làm thuốc, trừ thực phẩm chức năng; vắc-xin; sinh phẩm y tế, nước cất để pha chế thuốc tiêm, dịch truyền; vật tư hóa chất xét nghiệm, diệt khuẩn dùng trong y tế; mũ, quần áo, khẩu trang, săng mổ, bao tay, bao chi dưới, bao giày, khăn, găng tay chuyên dùng cho y tế, túi đặt ngực và chất làm đầy da (không bao gồm mỹ phẩm).

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 15096/TCHQ-TXNK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Nguyễn Ngọc Hưng
Ngày ban hành: 19/12/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược, Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 15096/TCHQ-TXNK

172

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
261191