• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


 

Công văn 1510/GSQL-TH năm 2014 vận chuyển hàng hóa về cảng Hải Phòng để gửi kho ngoại quan do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

Tải về Công văn 1510/GSQL-TH
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1510/GSQL-TH
V/v vận chuyển hàng hóa về cảng Hải Phòng để gửi kho ngoại quan

Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2014

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp;
- Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Bách Tùng
(Đ/c: Số 60B, Phan Bội Châu, Hồng Bàng, Hải Phòng)

 

Cục GSQL về Hải quan nhận được công văn số 71/CV-XNK ngày 12/11/2014 của Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Bách Tùng về đề nghị hướng dẫn giải quyết thủ tục nhập khẩu hàng hóa theo phương thức vận tải ngoại thương, về việc này, Cục GSQL về Hải quan có ý kiến như sau:

Theo trình bày của Công ty thì lô hàng thuốc lá điếu được Công ty ký hợp đồng mua bán theo giá CIF Hải Phòng và được vận chuyển từ Campuchia qua cửa khẩu Thường Phước, sau đó vận chuyển về cảng đích là cảng Hải Phòng để chờ làm thủ tục hải quan gửi vào kho ngoại quan để chờ xuất đi nước khác (Công ty đã được Bộ Công Thương cấp giấy chứng nhận mã số kinh doanh TNTX hàng có thuế tiêu thụ đặc biệt). Như vậy, thủ tục hải quan đối với lô hàng nêu trên được thực hiện theo phương thức chuyển cảng.

Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp chỉ đạo Chi cục Hải quan cửa khẩu Thường Phước làm thủ tục hải quan đối với lô hàng nêu trên theo quy định tại Điều 17 Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ.

Cục GSQL về Hải quan có ý kiến để Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp và Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Bách Tùng biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Vũ Ngọc Anh (để báo cáo);
- Lưu: VT, TH (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha

 

Điều 17. Hàng hoá chuyển cảng

1. Hàng hoá nhập khẩu chuyển cảng là hàng hoá từ nước ngoài nhập khẩu vào Việt Nam đến cửa khẩu nhập, nhưng được người vận tải tiếp tục vận chuyển đến cảng đích ghi trên vận tải đơn theo hợp đồng vận tải để làm thủ tục nhập khẩu.

Cảng đích là cửa khẩu cảng biển quốc tế, cửa khẩu cảng hàng không dân dụng quốc tế, cửa khẩu ga đường sắt liên vận quốc tế, cửa khẩu đường bộ, bưu điện quốc tế, cửa khẩu cảng sông quốc tế và cảng nội địa.

Hàng hoá nhập khẩu chuyển cảng do chính phương tiện vận tải nhập cảnh hoặc do phương tiện vận tải khác vận chuyển lô hàng đến cảng đích.

2. Hàng hoá xuất khẩu chuyển cảng là hàng hoá xuất khẩu đã hoàn thành thủ tục hải quan, người xuất khẩu đã giao hàng hoá cho người vận tải theo hợp động vận tải tại cửa khẩu giao hàng, người vận tải đã ký phát vận tải đơn cho lô hàng nhưng hàng hoá chưa được xuất khẩu tại cửa khẩu giao hàng, mà được người vận tải tiếp tục vận chuyển đến cửa khẩu khác để xếp lên phương tiện vận tải xuất cảnh.

Cửa khẩu giao hàng là cửa khẩu cảng biển quốc tế, cửa khẩu cảng hàng không dân dụng quốc tế, cửa khẩu ga đường sắt liên vận quốc tế, bưu điện quốc tế, cửa khẩu cảng sông quốc tế và cảng nội địa.

Hàng hoá xuất khẩu chuyển cảng do một hoặc nhiều phương tiện vận tải vận chuyển từ cảng giao hàng đầu tiên đến cảng xuất cảnh và ra nước ngoài.

3. Thủ tục chuyển cảng:

a) Trách nhiệm của người vận tải:

- Làm thủ tục hải quan để chuyển cảng hàng hoá;

- Luân chuyển hồ sơ hải quan giữa hải quan cảng đi, hải quan cảng đến;

- Đảm bảo nguyên trạng hàng hoá, niêm phong hải quan (nếu có), niêm phong của hãng vận tải trong quá trình vận chuyển hàng chuyển cảng.

b) Trách nhiệm của hải quan cảng đi:

- Lập biên bản bàn giao: 02 bản;

- Niêm phong hồ sơ hải quan gồm: 01 biên bản bàn giao, 01 bản lược khai hàng hoá (bản sao), 01 vận tải đơn (bản sao), giao người vận tải chuyển cho hải quan cảng đến;

- Lưu 01 bản lược khai hàng hoá (bản sao), 01 vận tải đơn (bản sao), 01 biên bản bàn giao.

c) Trách nhiệm của hải quan cảng đến:

- Tiếp nhận hồ sơ chuyển cảng và thực hiện giám sát cho đến khi hàng hoá được xuất khẩu, hàng hoá nhập khẩu làm xong thủ tục nhập khẩu;

- Lưu 01 bản lược khai hàng hoá, 01 vận tải đơn (bản sao), 01 biên bản bàn giao;

- Thông báo ngay cho hải quan cảng đi về việc tiếp nhận hàng hoá, hồ sơ chuyển cảng và tình hình hàng hoá chuyển cảng.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1510/GSQL-TH   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan   Người ký: Nguyễn Nhất Kha
Ngày ban hành: 13/11/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1510/GSQL-TH

162

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
258501