• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


Văn bản pháp luật về Tập đoàn Dệt May Việt Nam

 

Công văn 1510/VPCP-KTTH năm 2017 xử lý kiến nghị của Tập đoàn Dệt may Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 1510/VPCP-KTTH
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1510/VPCP-KTTH
V/v xử lý kiến nghị của Tập đoàn Dệt may Việt Nam

Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2017

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Công Thương;
- Tập đoàn Dệt may Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại Công văn số 1132/BTC-TCDN ngày 24 tháng 01 năm 2017, Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex) tại Công văn số 16/TĐDMVN ngày 04 tháng 01 năm 2017 về việc trích lập dự phòng và hạch toán chênh lệch tỷ giá của Vinatex, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ có ý kiến như sau:

Đồng ý với đề nghị của Bộ Tài chính tại Công văn số 1132/BTC-TCDN nêu trên. Giao Bộ Tài chính xử lý cụ thể, đồng thời rà soát để sửa đổi, b sung quy định về vấn đề trên cho phù hợp.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó TTg: Vương Đình Huệ, Trịnh Đình Dũng
- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Cao Lục, Lê Mnh Hà, Trợ lý TTgCP, các Vụ: TH, CN, ĐMDN, TGĐ Cng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1510/VPCP-KTTH   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Mai Tiến Dũng
Ngày ban hành: 21/02/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1510/VPCP-KTTH

305

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
340316