• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Quản lý mỹ phẩm


 

Công văn 15114/QLD-MP năm 2015 về đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm do Cục Quản lý Dược ban hành

Tải về Công văn 15114/QLD-MP
Bản Tiếng Việt

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15114/QLD-MP
V/v đình ch lưu hành và thu hồi mỹ phẩm

Hà Nội, ngày 17 tháng 08 năm 2015

 

Kính gửi:

- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Công ty TNHH xuất nhập khẩu Ovan
(Địa ch: 12/9G Lô N, Cao ốc Bình Khánh, đường Lương Định Của, P. An Phú, Q. 2, Tp. Hồ Chí Minh)

Căn cứ Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011 của Bộ Y tế quy định về quản lý mỹ phẩm;

Căn cứ Biên bản kiểm tra hậu mại tại Công ty TNHH xuất nhập khẩu Ovan ngày 19/6/2015,

Cục Quản lý Dược thông báo:

1. Đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc sản phẩm mỹ phẩm Evoluderm crème mains nourrissate au cacao (Số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm do Cục Quản lý Dược cấp: 70771/13/CBMP-QLD ngày 05/3/2013).

Sản phẩm trên do Công ty C2J Evoluderm (Pháp) sản xuất; Công ty TNHH xuất nhập khẩu Ovan chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường.

Lý do đình chỉ lưu hành, thu hồi: sản phẩm nhập khẩu và lưu thông có công thức không đúng như hồ sơ đã công bố.

2. Công ty TNHH xuất nhập khẩu Ovan phải:

- Gửi thông báo thu hi tới những nơi phân phối, sử dụng sản phẩm nêu trên. Tiến hành thu hồi toàn bộ các lô mỹ phẩm không đáp ứng quy định.

- Gửi báo cáo thu hồi các lô mỹ phẩm không đáp ứng quy định về Cục Quản lý Dược trước ngày 30/9/2015.

3. Sở Y tế Tp. Hồ Chí Minh kiểm tra, giám sát việc thu hồi mỹ phẩm vi phạm của Công ty TNHH xuất nhập khẩu Ovan, báo cáo kết quả về Cục Quản lý Dược.

4. S Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thông báo cho các cơ s kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn tiến hành thu hồi sản phẩm mỹ phẩm nêu trên; kiểm tra, giám sát các đơn vị thực hiện thông báo này./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục trưởng Trương Quốc Cường (để b/c);
- Tạp chí Dược và Mỹ phẩm-Cục QLD;
- Trang TTĐT Cục QLD;
- Lưu: VT, TTr, MP.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Tất Đạt

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 15114/QLD-MP   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Quản lý dược   Người ký: Nguyễn Tất Đạt
Ngày ban hành: 17/08/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 15114/QLD-MP

350

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
289751