• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


 

Công văn 15127/TCHQ-GSQL năm 2014 về tính hợp lệ của C/O do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 15127/TCHQ-GSQL
Bản Tiếng Việt

B TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15127/TCHQ-GSQL
V/v tính hợp lệ của C/O

Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2014

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

Tổng cục Hải quan nhận được thư của cơ quan có thẩm quyền cấp C/O của Úc xác nhận tính hợp lệ của C/O mẫu AANZ, số tham chiếu 226779 cấp ngày 23/5/2014 và xác nhận hàng hóa khai báo đáp ứng quy tắc xuất xứ trong khuôn khổ Hiệp định thương mại tự do ASEAN, Úc, Niu di lân. Theo đó, C/O được chấp nhận.

Đề nghị đơn vị tiến hành kiểm tra hồ sơ lô hàng có liên quan và xử lý theo quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để đơn vị biết và thực hiện./.

(Gửi kèm bản sao C/O số tham chiếu 226779 do cơ quan có thẩm quyền cấp C/O cung cấp)

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty CP Anova Feed (Cụm CN Tập đoàn Anova, ấp 4, Long Cảng, Cần Đước, Long An)
- Lưu: VT, GSQL(3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC GSQL VỀ HQ
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 15127/TCHQ-GSQL   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Âu Anh Tuấn
Ngày ban hành: 22/12/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 15127/TCHQ-GSQL

148

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
261216