• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


Văn bản pháp luật về Luật Hải quan

Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Công văn 15228/TCHQ-GSQL năm 2014 về gửi hàng hóa của doanh nghiệp chế xuất vào kho ngoại quan chờ xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 15228/TCHQ-GSQL
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15228/TCHQ-GSQL
V/v gửi hàng hóa của DNCX vào kho ngoại quan chờ xuất khẩu

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2014

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai;
- Cục Hải quan tỉnh Bình Dương.

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 263/CV-NEV-2014 ngày 08/12/2014 của Công ty liên doanh TNHH Nippon Express Việt Nam đề nghị được gửi hàng hóa của Công ty Shiseido Việt Nam (là DNCX) vào kho ngoại quan để chờ xuất khẩu; Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 19 Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ về quyền của nhà đầu tư, khoản 4 Điều 22 Nghị định 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định về kho ngoại quan; trên cơ sở báo cáo, đề xuất của Cục Hải quan tỉnh Bình Dương tại công văn số 3168/HQBD-GSQL ngày 16/12/2014 và Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai tại công văn số 2957/HQĐNa-GSQL ngày 15/12/2014, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Đồng ý nội dung đề xuất của Cục Hải quan tỉnh Bình Dương, Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai về việc cho phép Công ty liên doanh TNHH Nippon Express Việt Nam và Công ty Shiseido Việt Nam được tiếp tục thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 880/TCHQ-GSQL ngày 20/02/2009 và công văn số 6358/ TCHQ-GSQL ngày 23/10/2009 của Tổng cục Hải quan để làm thủ tục đưa hàng hóa là thành phẩm của DNCX gửi vào kho ngoại quan. Thời gian thực hiện đến hết ngày 31/03/2015.

2. Về công tác kiểm tra, giám sát hải quan đối với doanh nghiệp chế xuất thuê kho để chứa hàng hóa của doanh nghiệp theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 của Chính phủ:

Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai, Cục Hải quan tỉnh Bình Dương hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện theo quy định tại điểm 9 Điều 49 Thông tư 128/2013/TT-BTC ngày 10/09/2013 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để các đơn vị được biết, thực hiện.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

 

 

Điều 22. Kho ngoại quan
...

4. Kho ngoại quan, hàng hoá, phương tiện vận tải ra, vào hoặc lưu giữ, bảo quản trong kho ngoại quan phải làm thủ tục hải quan, chịu sự kiểm tra, giám sát của cơ quan hải quan.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 19. Quyền của nhà đầu tư đầu tư vào khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế

1. Ngoài các quyền quy định tại các Điều 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 và 18 Nghị định này, nhà đầu tư đầu tư sản xuất, kinh doanh trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế còn có các quyền sau:

a) Thuê hoặc mua nhà xưởng, văn phòng, kho bãi xây sẵn trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế để phục vụ sản xuất, kinh doanh;

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 19. Quyền của nhà đầu tư đầu tư vào khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế

1. Ngoài các quyền quy định tại các Điều 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 và 18 Nghị định này, nhà đầu tư đầu tư sản xuất, kinh doanh trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế còn có các quyền sau:

a) Thuê hoặc mua nhà xưởng, văn phòng, kho bãi xây sẵn trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế để phục vụ sản xuất, kinh doanh;

b) Sử dụng có trả tiền các công trình kết cấu hạ tầng kỹ thuật, các công trình dịch vụ, bao gồm hệ thống đường giao thông, cấp điện, cấp nước, thoát nước, thông tin liên lạc, xử lý nước thải, xử lý chất thải và các công trình dịch vụ, tiện ích công cộng khác trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế;

c) Được chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, thuê đất, thuê lại đất đã xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế để xây dựng nhà xưởng, văn phòng và các công trình khác phục vụ sản xuất, kinh doanh theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật về kinh doanh bất động sản.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 49. Thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp chế xuất
...

9. Kiểm tra, giám sát hải quan đối với DNCX thuê kho để chứa hàng hóa của doanh nghiệp theo qui định tại khoản 1 Điều 19 Nghị định số 108/2006/NĐ-CP:

a) DNCX được thuê kho trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế và thuộc địa bàn quản lý của Chi cục hải quan quản lý DNCX để lưu giữ nguyên liệu, vật tư và thành phẩm phục vụ cho hoạt động sản xuất của chính DNCX.

b) Trước khi đưa hàng vào kho, DNCX phải thông báo cho Chi cục hải quan quản lý DNCX các thông tin về địa điểm, vị trí, diện tích, các điều kiện về cơ sở hạ tầng, cơ chế quản lý giám sát hàng hóa đưa vào, đưa ra kho, thời gian thuê kho. Hàng hóa chỉ được đưa vào kho sau khi được Chi cục hải quan quản lý DNCX chấp nhận bằng văn bản.

c) DNCX chịu trách nhiệm quản lý, theo dõi hàng hóa đưa vào, đưa ra kho và định kỳ vào ngày 15 của tháng đầu quý sau phải báo cáo tình trạng hàng hóa nhập, xuất, tồn kho cho Chi cục hải quan quản lý DNCX.

d) Định kỳ hàng quý, Chi cục hải quan quản lý DNCX thực hiện kiểm tra tình trạng hàng hóa gửi kho hoặc thực hiện kiểm tra đột xuất khi có dấu hiệu nghi vấn hàng hóa gửi kho không đúng hoặc tiêu thụ nội địa hàng hóa gửi kho.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 15228/TCHQ-GSQL   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 24/12/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 15228/TCHQ-GSQL

148

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
261947