• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014


 

Công văn 1525/BKHĐT-ĐTNN báo cáo tình hình đầu tư nước ngoài quý I, ước cả năm 2013 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Tải về Công văn 1525/BKHĐT-ĐTNN
Bản Tiếng Việt

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1525/BKHĐT-ĐTNN
V/v báo cáo tình hình đầu tư nước ngoài quý I, ước cả năm 2013

Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2013

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Theo quy định tại Điều 80, Khoản 5 của Nghị định số 108/2006/NĐ-CP của Chính phủ ngày 22/9/2006, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chủ trì, phối hợp với các Ban Quản lý KCN, KCX, KCNC và KKT tổng hợp, định kỳ báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Quý Ủy ban giao một cơ quan làm đầu mối báo cáo, đánh giá tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn trong quý I, ước cả năm 2013 (các biểu mẫu gửi kèm theo) và các giải pháp, kiến nghị trong công tác chỉ đạo, điều hành trong năm 2013.

Báo cáo của Quý Ủy ban đề nghị gửi về Cục Đầu tư nước ngoài - Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 20/3/2013 và bản mềm (file) gửi về địa chỉ email: tonghop.dtnn@mpi.gov.vn

Ngoài ra, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị cần nghiêm túc thực hiện việc sao gửi giấy chứng nhận đầu tư được cấp phép về Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo đúng quy định tại Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư rất mong nhận được sự quan tâm, phối hợp của Quý Ủy ban trong việc cung cấp đầy đủ các thông tin, đánh giá về tình hình đầu tư nước ngoài quý I, ước cả năm 2013 và các kiến nghị cho thời gian tới để từ đó có những giải pháp và chính sách kịp thời đảm bảo việc thu hút và giải ngân đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở KHĐT các tỉnh/TP trực thuộc trung ương;
- Ban Quản lý KCN, KCX, KKT, KCNC cấp tỉnh;
- Ban quản lý KCNC Hòa Lạc;
- Lưu VT, KKT, ĐTNN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đào Quang Thu

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1525/BKHĐT-ĐTNN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư   Người ký: Đào Quang Thu
Ngày ban hành: 11/03/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1525/BKHĐT-ĐTNN

147

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
176476