• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


 

Công văn 1525/VPCP-CN năm 2018 về báo cáo kết quả giám sát chuyên đề: “Tình hình khai thác kinh doanh hàng không của Công ty bay dịch vụ hàng không, tuyến bay thành phố Hồ Chí Minh - Côn Đảo” do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 1525/VPCP-CN
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1525/VPCP-CN
Về báo cáo kết quả giám sát chuyên đề: “Tình hình khai thác kinh doanh HK của Cty bay dịch vụ HK, tuyến bay thành phố Hồ Chí Minh - Côn Đảo”

Hà Nội, ngày 12 tháng 02 năm 2018

 

Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải.

Về báo cáo kết quả giám sát chuyên đề tại văn bản số 208/BC-ĐBQH ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về tình hình khai thác kinh doanh hàng không của Công ty bay dịch vụ hàng không, tuyến bay thành phố Hồ Chí Minh - Côn Đảo”, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Giao Bộ Giao thông vận tải nghiên cứu các ý kiến và đề xuất của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tại Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề về tình hình khai thác kinh doanh hàng không của Công ty bay dịch vụ hàng không (tuyến bay Thành phố Hồ Chí Minh - Côn Đảo), phối hợp với các Bộ, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xem xét, giải quyết; trả lời Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các PTTg Chính phủ;
- Các Bộ: QP, KH&ĐT, TC, TN&MT, XD, VH, TT&DL, KH&CN, CA, TP;
- Đoàn ĐBQH tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;
- UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;
- Cục Hàng không Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các. Vụ: TH, NC, TKBT, KTTH, QHĐP, PL, V.I;
- Lưu: VT, CN (2b). LM

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1525/VPCP-CN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 12/02/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Giao thông, vận tải   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1525/VPCP-CN

280

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
374886