• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


 

Công văn 1526/CT-TTHT năm 2013 về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Tải về Công văn 1526/CT-TTHT
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1526/CT-TTHT
V/v ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 03 năm 2013

 

Kính gửi:

Công ty TNHH Giải Pháp Phần Mềm Hân Quang
Địa chỉ: 29/5 Yên Thế, Phường 2, Quận Tân Bình
Mã số thuế: 0304352155

 

Trả lời văn bản số 02/2013/CV.HQ ngày 12/03/2013 của Công ty về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), tiếp theo công văn số 1174/CT-TTHT ngày 08/3/2013, Cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 10 Điều 3 Nghị định số 71/2007/NĐ-CP ngày 03/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số Điều của Luật công nghệ thông tin về công nghiệp công nghệ thông tin:

"Dịch vụ phần mềm là hoạt động trực tiếp hỗ trợ, phục vụ việc sản xuất, cài đặt, khai thác, sử dụng, nâng cấp, bảo hành, bảo trì phần mềm và các hoạt động tương tự khác liên quan đến phần mềm."

Như vậy các hoạt động triển khai, cài đặt, hướng dẫn sử dụng, bảo trì phần mềm không phải là hoạt động sản xuất phần mềm nên không được hưởng ưu đãi thuế TNDN.

Trường hợp Công ty theo trình bày thực hiện một công việc gồm nhiều giai đoạn, vừa có sản xuất phần mềm vừa có dịch vụ phần mềm (cài đặt, hướng dẫn sử dụng, bảo trì) thì chỉ được ưu đãi thuế TNDN đối với thu nhập từ hoạt động sản xuất phần mềm.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- CCT Q. Tân Bình;
- P. Pháp chế;
- Lưu: HC, TTHT.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1526/CT-TTHT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh   Người ký: Trần Thị Lệ Nga
Ngày ban hành: 27/03/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Doanh nghiệp, hợp tác xã   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1526/CT-TTHT

124

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
205474