• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


Văn bản pháp luật về Luật Hải quan

Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

Văn bản pháp luật về Công ty tài chính công ty cho thuê tài chính

 

Công văn 15278/TCHQ-TXNK năm 2014 về hoàn thuế nhập khẩu của công ty cho thuê tài chính do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 15278/TCHQ-TXNK
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 15278/TCHQ-TXNK
V/v hoàn thuế nhập khẩu

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2014

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan tỉnh Bình Dương;
- Công ty TNHH đầu tư tài chính quốc tế Chailease.
(Tầng 28 Trung tâm thương mại Sài Gòn, 37 Tôn Đức Thắng, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh)

 

Trả lời công văn ngày 20/11/2014 của Công ty TNHH đầu tư tài chính quốc tế Chailease (Công ty Chailease) về thuế đối với máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải do Công ty nhập khẩu để cho dự án ưu đãi đầu tư thuê tài chính, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Để xử lý vướng mắc về thuế nhập khẩu đối với máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải do các Công ty đầu tư tài chính nhập khẩu để cho dự án ưu đãi đầu tư thuê tài chính, Văn phòng Chính phủ có công văn số 7521/VPCP-KTTH ngày 26/9/2014; Bộ Tài chính có công văn số 17084/BTC-TCHQ ngày 24/11/2014 hướng dẫn xử lý thuế đối với hàng hóa nhập khẩu của công ty cho thuê tài chính, theo đó máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển do các Công ty cho thuê tài chính nhập khẩu trước ngày 01/5/2013 để cho các dự án ưu đãi đầu tư thuê tài chính được miễn thuế nhập khẩu như chủ dự án trực tiếp nhập khẩu theo quy định tại khoản 1 Điều 22 Nghị định số 16/2001/NĐ-CP ngày 02/5/2001 của Chính phủ.

Tổng cục Hải quan giao Cục Hải quan tỉnh Bình Dương căn cứ hướng dẫn nêu trên xem xét, giải quyết miễn thuế nhập khẩu cho lô hàng hóa máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển nhập khẩu để cho dự án ưu đãi đầu tư thuê tài chính của Công ty Chailease nếu đáp ứng các điều kiện:

- Công ty cho thuê tài chính và chủ dự án ưu đãi đầu tư phải có hợp đồng cho thuê tài chính trong đó ghi rõ giá thuê máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải do các Công ty cho thuê tài chính nhập khẩu cho các dự án ưu đãi đầu tư thuê không bao gồm thuế nhập khẩu;

- Khi nhập khẩu Công ty cho thuê tài chính phải xuất trình Danh mục hàng hóa miễn thuế; Phiếu theo dõi trừ lùi hàng hóa miễn thuế do chủ dự án ưu đãi đầu tư đăng ký với cơ quan hải quan theo quy định hiện hành. Trên cơ sở đó cơ quan hải quan theo dõi trừ lùi vào số lượng hàng hóa miễn thuế do chủ dự án đăng ký với cơ quan hải quan theo Phiếu theo dõi trừ lùi đã được cấp;

Trường hợp hợp đồng cho thuê tài chính chấm dứt, chủ dự án và Công ty cho thuê tài chính phải báo cáo với cơ quan hải quan nơi nhập khẩu để xử lý thu thuế nhập khẩu trên phần giá trị còn lại của máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải đã được miễn.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Bình Dương, Công ty TNHH đầu tư tài chính quốc tế Chailease biết và phối hợp thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT; TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng

 

Điều 22.

1. Thuế đối với máy móc, thiết bị, các phương tiện vận chuyển và các động sản khác mà công ty cho thuê tài chính mua trong nước hoặc nhập khẩu để cho thuê được áp dụng như trường hợp bên thuê trực tiếp mua hoặc nhập khẩu các tài sản này.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 15278/TCHQ-TXNK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Nguyễn Ngọc Hưng
Ngày ban hành: 25/12/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 15278/TCHQ-TXNK

305

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
261675