• Lữu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 1528/TTg-ĐMDN năm 2018 về thông qua chủ trương sắp xếp, tổ chức lại, thành lập các đơn vị hạch toán phụ thuộc EVN do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 1528/TTg-ĐMDN
Bản Tiếng Việt

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1528/TTg-ĐMDN
V/v thông qua chủ trương sắp xếp, tổ chức lại, thành lập các đơn vị hạch toán phụ thuộc EVN

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2018

 

Kính gi: Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Xét đề nghị của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (Công văn số 198/UBQLV-NL ngày 25 tháng 10 năm 2018) về việc thông qua chủ trương sắp xếp, tổ chức lại, thành lập các đơn vị hạch toán phụ thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về chủ trương sp xếp, tổ chức lại, thành lập các đơn vị hạch toán phụ thuộc EVN như ý kiến của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp tại công văn nêu trên. Tên riêng của các đơn vị hạch toán phụ thuộc trên cần bảo đảm theo quy định. Việc nghiên cứu, lập hồ sơ đề xuất và quản lý dự án đầu tư xây dựng trụ sở văn phòng tại Lô 13.E5 khu đô thị mới Cầu Giấy, Hà Nội và các dự án khác của EVN thực hiện theo đúng quy định.

2. Hội đồng thành viên EVN quyết định việc sắp xếp, tổ chức lại, thành lập các đơn vị hạch toán phụ thuộc EVN nêu trên theo đúng quy định; chịu trách nhiệm về sự cần thiết, tính hiệu quả. Giao Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp giám sát việc này./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Vương Đình Huệ;
- Các Bộ: CT, TC
, KH&ĐT, TP, NV, LĐ-TB&XH;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển DN;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Sỹ Hiệp, TGĐ Cổng TTĐT,
các Vụ: KTTH, CN, TH, PL;
- L
ưu: VT, ĐMDN (2b).Hòa

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

Vương Đình Huệ

 

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1528/TTg-ĐMDN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Vương Đình Huệ
Ngày ban hành: 02/11/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1528/TTg-ĐMDN

257

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
398969