• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014


Văn bản pháp luật về Luật Thuế giá trị gia tăng

 

Công văn 153/TCT-CS năm 2018 về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư do Tổng cục Thuế ban hành

Tải về Công văn 153/TCT-CS
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 153/TCT-CS
V/v: hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2018

 

Kính gửi:

- Cục Thuế thành phố Hà Nội;
- Công ty TNHH Nhịp cầu Việt Đức.
(33 phố Huế, P. Hàng Bài, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội).

Trả lời công văn số 0109/VIDEB-CV/2017 ngày 21/09/2017 của Công ty TNHH Nhịp cầu Việt Đức và công văn số 57283/CT-TTHT ngày 23/08/2017 của Cục Thuế thành phố Hà Nội về việc hoàn thuế đối với dự án đầu tư, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 6 Điều 1 Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Điều 10 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định về hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư;

Căn cứ khoản 3 Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/08/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính về hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư;

Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty TNHH Nhịp cầu Việt Đức thực hiện mua bất động sản tại các dự án Lotus Residences của Công ty Syrena Hạ Long thuộc tập đoàn BIM Group, dự án Cocobay tại từ Đà Nẵng của chủ đầu tư THE EMPIRE (tập đoàn Thành Đô), dự án Golfland chủ đầu tư Vinhomes thuộc tập đoàn Vingroup và ký hợp đồng hợp tác với các công ty trên để cho thuê bất động sản này thu lợi nhuận thì Công ty TNHH Nhịp cầu Việt Đức không phải chủ dự án hay chủ đầu tư của các dự án nêu trên, mà đây chỉ là hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH Nhịp cầu Việt Đức. Do vậy, hoạt động mua bất động sản tại các dự án nêu trên của Công ty TNHH Nhịp cầu Việt Đức không thuộc trường hợp được hoàn thuê GTGT đối với dự án đầu tư quy định tại khoản 6 Điều 1 Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 10 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế thành phố Hà Nội và Công ty TNHH Nhịp cầu Việt Đức được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC (BTC);
- Vụ PC (TCT);
- Website TCT;
- Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 153/TCT-CS   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế   Người ký: Cao Anh Tuấn
Ngày ban hành: 10/01/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 153/TCT-CS

234

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
373541