• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


 

Công văn 1540/BXD-KTXD năm 2014 hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng và trách nhiệm do vi phạm hợp đồng xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Tải về Công văn 1540/BXD-KTXD
Bản Tiếng Việt

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1540/BXD-KTXD
V/v: Hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng và trách nhiệm do vi phạm hợp đồng xây dựng

Hà Nội, ngày 07 tháng 7 năm 2014

 

Kính gửi: Công ty TNHH Xây dựng Thuận Kiều

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 48/VB.TK/2014 ngày 03/6/2014 của Công ty TNHH Xây dựng Thuận Kiều về việc điều chỉnh giá nhân công, ca máy và trách nhiệm phạt hợp đồng Gói thầu thi công xây lắp bờ kè kênh 25M. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Hợp đồng xây dựng số 25/HĐXD-QLDA3.2012 là hợp đồng theo hình thức hợp đồng trọn gói (quy định tại mục 2.1.2 của hợp đồng). Theo quy định tại Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng thì giá hợp đồng trọn gói là giá hợp đồng không thay đổi trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng đối với khối lượng các công việc thuộc phạm vi hợp đồng đã ký kết. Do đó, hợp đồng xây dựng số 25/HĐXD-QLDA3.2012 không được bù giá nhân công và giá ca máy.

2. Theo quy định tại mục a khoản 2 Điều 42 Nghị định số 48/2010/NĐ-CP thì bên giao thầu phải bồi thường cho bên nhận thầu trong trường hợp nguyên nhân của bên giao thầu dẫn tới công việc theo hợp đồng bị bỏ dở giữa chừng, thực hiện chậm, ngừng công việc…

Việc gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng đã được các bên thỏa thuận và ký các Phụ lục hợp đồng (gửi kèm văn bản số 48/VB.TK/2014), do đó nếu việc kéo dài tiến độ thực hiện do lỗi của chủ đầu tư gây ra thiệt hại cho nhà thầu thì chủ đầu tư phải bồi thường cho nhà thầu theo quy định của pháp luật và việc phạt chậm tiến độ hợp đồng sẽ được thực hiện theo quy định về phạt trong quá trình thực hiện hợp đồng tại hợp đồng xây dựng số 25/HĐXD-QLDA3.2012 (Điều 9) và các Phụ lục hợp đồng đã ký.

Căn cứ ý kiến nêu trên, Công ty TNHH Xây dựng Thuận Kiều tổ chức thực hiện theo quy định./.

 

 

Nơi nhận :
- Như trên;
- Lưu: VT, KTXD(L6).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh

 

 

Điều 42. Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng xây dựng

Ngoài các trách nhiệm do vi phạm hợp đồng quy định tại Nghị định này và pháp luật có liên quan thì bên giao thầu, bên nhận thầu còn phải chịu trách nhiệm do vi phạm hợp đồng cụ thể như sau:
...

2. Bên giao thầu phải bồi thường cho bên nhận thầu trong các trường hợp sau:

a) Nguyên nhân của bên giao thầu dẫn tới công việc theo hợp đồng bị bỏ dở giữa chừng, thực hiện chậm, ngừng công việc, rủi ro, điều phối máy móc, thiết bị, vật liệu và cấu kiện ứ đọng cho bên nhận thầu;

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1540/BXD-KTXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 07/07/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1540/BXD-KTXD

150

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
243256