• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


 

Công văn 15417/TCHQ-GSQL năm 2014 về đổi tên chủ sở hữu trên Quyết định thành lập kho ngoại quan do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 15417/TCHQ-GSQL
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15417/TCHQ-GSQL
V/v đổi tên trên Quyết định thành lập kho ngoại quan

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2014

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan TP. Hải Phòng;
- Cty TNHH Kerry Integrated Logistics (Hưng Yên)
(Đ/c: KCN Minh Đức, thôn Sài Phi, xã Minh Đức, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên)

 

Trả lời công văn số 09/KILHY ngày 28/11/2014 của Công ty TNHH Kerry Integrated Logistics (Hưng Yên) về việc đổi tên chủ sở hữu kho ngoại quan tại thôn Sài Phi, xã Minh Đức, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Đồng ý đổi tên chủ sở hữu kho ngoại quan do Công ty cổ phần Kerry Integrated Logistics (Hưng Yên) đứng tên theo Quyết định thành lập kho ngoại quan số 2709/QĐ-TCHQ ngày 20/12/2005 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, có tên mới là Công ty TNHH Kerry Integrated Logistics (Hưng Yên).

Văn bản này là một bộ phận không tách rời của Quyết định thành lập kho ngoại quan số 2709/QĐ-TCHQ ngày 20/12/2005 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan TP. Hải Phòng và Công ty TNHH Kerry Integrated Logistics (Hưng Yên) biết và thực hiện./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 15417/TCHQ-GSQL   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 30/12/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 15417/TCHQ-GSQL

169

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
262477