• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


 

Công văn 15424/TCHQ-GSQL năm 2014 về tem đánh dấu đối với hành lý nghi vấn khi kiểm tra qua máy soi tại nhà ga T2 Nội Bài do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 15424/TCHQ-GSQL
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 15424/TCHQ-GSQL
V/v tem đánh dấu đối với hành lý nghi vấn khi kiểm tra qua máy soi tại nhà ga T2 Nội Bài

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2014

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hà Nội.

Trả lời công văn số 3959/HQHN-GSQL ngày 23/12/2014 của Cục Hải quan thành phố Hà Nội về việc nêu tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Đồng ý đối với đề xuất của Cục Hải quan thành phố Hà Nội nêu tại công văn số 3959/HQHN-GSQL dẫn trên.

2. Cục Hải quan thành phố Hà Nội ban hành công văn hướng dẫn việc dán tem theo đề xuất trên nguyên tắc đảm bảo công tác giám sát hải quan quy định tại Quyết định số 3816/QĐ-TCHQ ngày 23/12/2014 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về ban hành quy trình tạm thời thủ tục kiểm tra, giám sát hải quan đối với hành lý của người xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh tại cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài.

3. Về mẫu thiết kế:

- Sử dụng dòng chữ in hoa, đậm, đứng: “HẢI QUAN VIT NAM” (size: 24) và “VIETNAM CUSTOMS” (size: 22);

- Màu sắc: Nền màu đỏ, chữ màu vàng.

Tổng cục Hải quan thông báo nội dung trên để Cục Hải quan thành phố Hà Nội thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ TVQT (để theo dõi);
- Lưu: VT, GSQL(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 15424/TCHQ-GSQL   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 30/12/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 15424/TCHQ-GSQL

164

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
261973