• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

Văn bản pháp luật về Nhập khẩu phế liệu

 

Công văn 15458/TCHQ-GSQL năm 2014 về nhập khẩu phế liệu nhựa do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 15458/TCHQ-GSQL
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15458/TCHQ-GSQL
V/v nhập khẩu phế liệu nhựa

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2014

 

Kính gửi: Tổng cục Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường).

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số cv01 ngày 18/12/2014 của Công ty TNHH sx TM Hải Thanh trình bày về việc nhập khẩu lô hàng 17 tấn phế liệu nhựa. Theo đó, kết quả giám định lô hàng phế liệu nhựa nhập khẩu của Công ty tại Thông báo kết quả giám định số 0527/N1.14/TĐ ngày 11/12/2014 của Trung tâm tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3 ghi:

"1. Hàng hóa được giám định là phế liệu nhựa được thu hồi từ các loại sản phẩm nhựa đã qua sử dụng được đóng thành bánh, được băm, cắt và được rửa sạch. Tuy nhiên, trong lô hàng có các phế liệu nhựa kích thước một chiều nhỏ hơn 10cm, một chiều lớn hơn 10cm với tỷ lệ khối lượng vượt quá 5% khối lượng của lô hàng, do đó không phù hợp với điều 2.2.4 của TCVN 32: 2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu nhựa nhập khẩu ban hành kèm theo Thông tư số 43/2010/TT-BTNMT ngày 29/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

2. Lô hàng nhập khẩu nêu trên không bị nhiễm phóng xạ.

3. Lô hàng không bị lẫn hoặc chứa tạp chất nguy hại, hóa chất, chất dễ nổ, chất thải y tế, dầu, mỡ, hợp chất hữu cơ có nguồn gốc từ động vật, thực vật và vật liệu không được phép nhập khẩu."

Như vậy, theo kết quả giám định lô hàng trên so với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu nhựa nhập khẩu số 32:2010/BTNMT ban hành kèm theo Thông tư số 43/2010/TT-BTNMT ngày 29/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và quy định tại Thông tư số 01/2013/TT-BTNMT ngày 28/01/2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường thì lô hàng nêu trên không đủ điều kiện nhập khẩu và phải tái xuất chỉ vì tiêu chí kích thước một chiều lớn hơn 10 cm có tỷ lệ hơn 5% trong khi các tiêu chí về bảo vệ môi trường của lô hàng thì đã đảm bảo. Tuy nhiên, quy định "phế liệu nhựa kích thước một chiều nhỏ hơn 10cm, một chiều lớn hơn 10cm với tỷ lệ khối lượng vượt quá 5% khối lượng của lô hàng" là tiêu chí được định lượng cụ thể nhưng trên thực tế việc thực hiện mang tính chất định tính, việc băm nhỏ được thực hiện bằng máy móc nên khi thực hiện không thể kiểm soát chính xác được tỷ lệ theo phản ánh của doanh nghiệp. Theo quan điểm của Tổng cục Hải quan thì các quy định về quy chuẩn kỹ thuật nhằm mục đích phế liệu nhập khẩu phải đảm bảo yêu cầu về bảo vệ môi trường và theo kết quả giám định nêu trên thì lô hàng phế liệu nhựa của Công ty đã được làm sạch, không lẫn tạp chất nguy hại, không bị nhiễm phóng xạ, không bị lẫn vật liệu không được phép nhập khẩu..., tỷ lệ kích thước của lô hàng nhập khẩu lớn hơn 5% là do yếu tố khách quan và trường hợp yêu cầu tái xuất lô hàng sẽ gây thiệt hại lớn cho doanh nghiệp. Do vậy, để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong trường hợp này, đề nghị quý Tổng cục xem xét cho phép doanh nghiệp được phép nhập khẩu lô hàng phế liệu nhựa nêu trên.

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp của quý Tổng cục./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 15458/TCHQ-GSQL   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 30/12/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 15458/TCHQ-GSQL

156

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
262480