• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


 

Công văn 1546/GSQL-GQ3 năm 2014 về tái nhập máy kiểm tra lỗ bằng tia X trên tấm mạch PCB vướng mắc về giấy phép tạm xuất Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Tải về Công văn 1546/GSQL-GQ3
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1546/GSQL-GQ3
V/v tái nhập máy kiểm tra lỗ bằng tia X trên tấm mạch PCB vướng mắc về giấy phép tạm xuất

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2014

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hà Nội

Cục Giám sát Quản lý về Hải Quan - Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 141030 ngày 07/11/2014 của Công ty TNHH New Circuit Việt Nam (bản sao kèm theo) về việc ghi tại trích yếu. Về việc này, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Để có cơ sở xem xét, giải quyết, Cục Giám sát Quản lý - Tổng cục Hải quan đề nghị Cục Hải quan thành phố Hà Nội kiểm tra và báo cáo việc làm thủ tục tạm xuất chiếc máy tra lỗ bằng tia X trên tấm mạch PCB nêu trên của Chi cục Hải quan Sân bay Nội Bài, đề xuất ý kiến báo cáo gửi về Cục Giám sát Quản lý về Hải quan trước ngày 27/11/2014.

Cục Giám sát Quản lý về hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến nội dung như trên để Cục hải quan thành phố Hà Nội biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ3 (03b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1546/GSQL-GQ3   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan   Người ký: Nguyễn Nhất Kha
Ngày ban hành: 20/11/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1546/GSQL-GQ3

187

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
259138