• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

Văn bản pháp luật về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

 

Công văn 1546/TCHQ-TXNK năm 2017 áp dụng mô tả mặt hàng máy biến dòng tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 1546/TCHQ-TXNK
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1546/TCHQ-TXNK
V/v áp dụng mô tả mặt hàng máy biến dòng tại Biểu thuế NK ưu đãi

Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 2017

 

Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

Tổng cục Hải quan nhận phản ánh của một số doanh nghiệp và các đơn vị hải quan về việc vướng mắc xử lý thuế đối với mặt hàng máy biến dòng. Về vấn đề này, Tng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Ngày 31/5/2016, Bộ Tài chính đã ban hành công văn số 7336/BTC-CST về việc giải thích mô tả hàng hóa của máy biến áp điện, trong đó nêu rõ căn cứ áp dụng và giải thích mô tả mặt hàng máy biến điện tại mã số 8504.21.10 và mã s 9813.00.00.

Tổng cục Hải quan giao các Cục Hải quan tỉnh, thành phố kiểm tra cụ thể từng trường hợp nhập khẩu, thu thập đầy đủ thông tin, tài liệu kỹ thuật, hồ sơ liên quan, nếu đủ cơ sở xác định hàng thực tế nhập khẩu đáp ứng mô tả “Máy biến dòng sử dụng điện môi lỏng, dùng cho thiết bị đo lường, có công suất danh định không quá 1KVA và điện áp tối đa từ 110kV trở lên”, thì căn cứ thời điểm có hiệu lực của các Thông tư nêu tại công văn số 7336/BTC-CST , thời điểm đăng ký tờ khai hải quan để xử lý thuế theo quy định của pháp luật.

Tổng cục Hải quan thông báo để các Cục Hải quan tỉnh, thành phố biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ
trưởng Vũ Thị Mai (để báo cáo);
- Vụ chính sách thuế
- BTC (để biết);
- Vụ Pháp chế - BTC (để biết);
- Vụ TT - KT (TCHQ) (để thực hiện);
- Cục KTSTQ (để thực hiện);
- Cục HQ TP. Hải Phòng (thay trả lời CV số 6507/HQHP-TXNK);
- Lưu: VT, TXNK-VânPL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1546/TCHQ-TXNK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 13/03/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1546/TCHQ-TXNK

265

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
343183