• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Vướng mắc C/O

 

Công văn 1548/GSQL-TH năm 2014 vướng mắc C/O mẫu AANZ do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Tải về Công văn 1548/GSQL-TH
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1548/GSQL-TH
V/v vướng mắc C/O

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2014

 

Kính gửi: Công ty TNHH Kimberly Clark
(đ/c: 32 Đại lộ Hữu Nghị, VSIP Thuận An, Bình Dương)

Trả lời công văn số 02/2014/KC-HQ ngày 10/11/2014 của Công ty TNHH Kimberly vướng mắc về lỗi nhỏ trên C/O mẫu AANZ, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Cục Giám sát quản lý cần tiến hành xác minh tính hợp lệ của C/O mẫu AANZ, số tham chiếu 534188 ngày 27/10/2014 với cơ quan có thẩm quyền cấp C/O và thông báo khi có kết quả trả lời.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để Công ty được đơn vị biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TH (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1548/GSQL-TH   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan   Người ký: Nguyễn Nhất Kha
Ngày ban hành: 21/11/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1548/GSQL-TH

158

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
259139