• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


 

Công văn 1549/GSQL-GQ3 năm 2015 về thủ tục hải quan đối với hàng hóa cung ứng cho tàu du lịch quốc tế do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

Tải về Công văn 1549/GSQL-GQ3
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1549/GSQL-GQ3
V/v thủ tục hải quan đối với hàng hóa cung ứng cho tàu du lịch quốc tế

Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2015

 

Kính gửi: Công ty TNHH Đại lý tàu biển Hải Nam.
(Đ/c s 81 Huỳnh Khương An, P. 3, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)

Trả lời công văn số 10-11/HN-TCCM ngày 10/11/2015 và công văn số 11-11/HN-TCCM ngày 17/11/2015 của Công ty TNHH Đại lý tàu biển Hải Nam về việc nêu tại trích yếu, Cục Giám sát quản lý có ý kiến như sau:

Th tục hải quan đối với hàng hóa cung ứng cho tàu du lịch quốc tế thực hiện theo văn bản s 13865/BTC-TCHQ ngày 05/10/2015 của Bộ Tài chính (gửi kèm).

Cục Giám sát quản lý trả lời đ Công ty được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (t/hiện);
- Lưu: VT, GQ3(2b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1549/GSQL-GQ3   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan   Người ký: Nguyễn Nhất Kha
Ngày ban hành: 04/12/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1549/GSQL-GQ3

2.588

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
297711