• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


 

Công văn 1549/VPCP-KSTT năm 2018 về xây dựng phần mềm dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 về cấp, cấp lại giấy phép làm việc trong kỳ nghỉ cho công dân Ô-xtơ-rây-li-a và Niu Di-lân do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 1549/VPCP-KSTT
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1549/VPCP-KSTT
V/v Tờ trình của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội

Hà Nội, ngày 12 tháng 02 năm 2018

 

Kính gửi: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Xét Tờ trình số 111/TTr-LĐTBXH ngày 18 tháng 12 năm 2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc xây dựng phần mềm dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 về cấp, cấp lại giấy phép làm việc trong kỳ nghỉ cho công dân Ô-xtơ-rây-li-a và Niu Di-lân, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam có ý kiến chỉ đạo như sau:

- Đồng ý Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chưa xây dựng phần mềm dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 về cấp, cấp lại giấy phép làm việc trong kỳ nghỉ cho công dân Ô-xtơ-rây-li-a và Niu Di-lân.

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội rút kinh nghiệm trong việc đăng ký danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trong các năm tiếp theo; lưu ý chỉ đăng ký các dịch vụ công có số lượng người sử dụng lớn để bảo đảm tính khả thi.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội biết, thực hiện./

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTTgCP (để b/cáo);
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý, Thư ký TTg, TGĐ Cổng TTĐTCP;
- Lưu: VT, KSTT (2). Khánh

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1549/VPCP-KSTT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Mai Tiến Dũng
Ngày ban hành: 12/02/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bưu chính, viễn thông   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1549/VPCP-KSTT

271

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
374889